Περιγραφή του Ελεγκτή Αρχείου Συστήματος (System File Checker - Sfc.exe) των Windows XP και του Windows Server 2003

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο
222471 .

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον Ελεγκτή Αρχείου Συστήματος (System File Checker - Sfc.exe), ένα βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών που χρησιμοποιείται με τη δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (Windows File Protection - WFP).

Περισσότερες πληροφορίες

Ο Ελεγκτής Αρχείου Συστήματος (System File Checker) δίνει στο διαχειριστή τη δυνατότητα να σαρώνει όλα τα προστατευμένα αρχεία, για να επιβεβαιώνει τις εκδόσεις τους. Εάν ο Ελεγκτής Αρχείου Συστήματος (System File Checker) ανακαλύψει ότι ένα προστατευόμενο αρχείο έχει αντικατασταθεί, ανακτά τη σωστή έκδοση του αρχείου από το φάκελο προσωρινής μνήμης (%Systemroot%\System32\Dllcache) ή από τα αρχεία προέλευσης της εγκατάστασης των Windows και, στη συνέχεια, αντικαθιστά το εσφαλμένο αρχείο. Ο Ελεγκτής Αρχείου Συστήματος (System File Checker) ελέγχει, επίσης, και συμπληρώνει ξανά το φάκελο προσωρινής μνήμης. Θα πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators, για να εκτελέσετε τον Ελεγκτή Αρχείου Συστήματος (System File Checker). Εάν ο φάκελος προσωρινής μνήμης καταστραφεί ή δεν χρησιμοποιείται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή sfc /scannow, την εντολή sfc /scanonce ή την εντολή sfc /scanboot, για να επιδιορθώσετε τα περιεχόμενά του.

Σύνταξη του εργαλείου Ελεγκτής Αρχείου Συστήματος (System File Checker)

Sfc [/Scannow] [/Scanonce] [/Scanboot] [/Revert] [/Purgecache] [/Cachesize=x]
  • /Scannow: Πραγματοποιεί σάρωση σε όλα τα προστατευμένα αρχεία συστήματος και αντικαθιστά τις εσφαλμένες εκδόσεις με τις σωστές εκδόσεις της Microsoft. Αυτή η εντολή είναι δυνατό να απαιτήσει πρόσβαση στα αρχεία προέλευσης της εγκατάστασης των Windows.
  • /Scanonce: Πραγματοποιεί σάρωση σε όλα τα προστατευμένα αρχεία συστήματος κάθε φορά που ξεκινάτε πάλι τον υπολογιστή. Αυτή η εντολή είναι δυνατό να απαιτήσει πρόσβαση στα αρχεία προέλευσης της εγκατάστασης των Windows κατά την επανεκκίνηση του υπολογιστή. Η τιμή DWORD SfcScan ρυθμίζεται σε 2 στο ακόλουθο κλειδί μητρώου κατά την εκτέλεση αυτής της εντολής:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
  • /Scanboot: Πραγματοποιεί σάρωση σε όλα τα προστατευμένα αρχεία συστήματος κάθε φορά που ξεκινάτε τον υπολογιστή. Αυτή η εντολή είναι δυνατό να απαιτήσει πρόσβαση στα αρχεία προέλευσης της εγκατάστασης των Windows κάθε φορά που ξεκινάτε τον υπολογιστή. Η τιμή DWORD SfcScan ρυθμίζεται σε 1 στο ακόλουθο κλειδί μητρώου κατά την εκτέλεση αυτής της εντολής:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
  • /Revert: Επαναφέρει τη σάρωση στην προεπιλεγμένη ρύθμιση (μην σαρώνετε προστατευμένα αρχεία κατά την εκκίνηση του υπολογιστή). Το προεπιλεγμένο μέγεθος της μνήμης cache δεν επαναφέρεται κατά την εκτέλεση αυτής της εντολής. Αυτή η εντολή είναι ισοδύναμη με το διακόπτη /Enable των Windows 2000.
  • /Purgecache: Εκκαθαρίζει τη μνήμη cache του αρχείου και σαρώνει αμέσως όλα τα προστατευμένα αρχεία συστήματος. Αυτή η εντολή είναι δυνατό να απαιτήσει πρόσβαση στα αρχεία προέλευσης της εγκατάστασης των Windows.
  • /Cachesize=x: Ρυθμίζει το μέγεθος της μνήμης cache του αρχείουx σε megabyte (MB). Το προεπιλεγμένο μέγεθος της μνήμης cache είναι 50 MB. Αυτή η εντολή απαιτεί την επανεκκίνηση του υπολογιστή και, στη συνέχεια, την εκτέλεση της εντολής /purgecache, ώστε να προσαρμοστεί το μέγεθος της μνήμης cache του δίσκου. Η εντολή ρυθμίζει την τιμή DWORD SfcQuota σε x στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (Windows File Protection), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
222193 Περιγραφή της δυνατότητας "Προστασία αρχείων των Windows" (Windows File Protection) για τα Windows 2000
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 310747 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια