Κατάργηση καταχωρήσεων που δεν είναι έγκυρες από το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Ορισμός του Μητρώου των Microsoft Windows

Περίληψη

Για να προσθέσετε, να καταργήσετε ή να αλλάξετε ένα πρόγραμμα σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Ορισμένες φορές, ένα πρόγραμμα μπορεί να μην καταργηθεί εντελώς και ενδέχεται να παραμείνει μια αναφορά στο πρόγραμμα αυτό, στο παράθυρο διαλόγου Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα (Currently installed programs). Εάν αλλάξετε ή καταργήσετε ένα πρόγραμμα, ενδέχεται να λάβετε διάφορα μηνύματα σχετικά με αρχεία που δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν, αλλά είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της αλλαγής ή της κατάργησης. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο κατάργησης αυτών των καταχωρήσεων που δεν είναι έγκυρες από το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs).

Περισσότερες πληροφορίες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα προβλήματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Τα ακόλουθα βήματα καταργούν μόνο τις καταχωρήσεις μητρώου που σχετίζονται με ένα πρόγραμμα όπως εμφανίζεται στο εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs). Για να καταργήσετε εντελώς ένα πρόγραμμα που δεν καταργήθηκε πλήρως κάνοντας κλικ στο κουμπί Αλλαγή/Κατάργηση (Change/Remove) του εργαλείου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs), πρέπει να εκκαθαρίσετε τη δομή του φυσικού καταλόγου στο δίσκο και στο μητρώο. Να είστε πολύ προσεκτικοί κατά την εκτέλεση κάποιας από αυτές τις εργασίες.

Για να καταργήσετε μια αναφορά προγράμματος με δυνατότητα προβολής στο εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs):
  1. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe).
  2. Εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  3. Εντοπίστε το κλειδί που θα διαγραφεί, εντοπίζοντας το όνομα του κλειδιού που δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα. Εάν το όνομα του κλειδιού δεν εμφανίζεται, μεταβείτε σε κάθε κλειδί και σημειώστε την τιμή για το DisplayName. Αυτή είναι μια συμβολοσειρά με δυνατότητα προβολής στο εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs).
  4. Χρησιμοποιώντας το μενού Μητρώο (Registry), κάντε εξαγωγή του επιλεγμένου κλειδιού μητρώου για να δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας. Αποθηκεύστε το αρχείο .reg σε ασφαλή θέση, σε περίπτωση που χρειαστεί να το εισαγάγετε μελλοντικά.
  5. Διαγράψτε το επιλεγμένο κλειδί μητρώου και τις τιμές του. Μην διαγράψετε ολόκληρο το κλειδί Uninstall.
  6. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
  7. Βεβαιωθείτε ότι η αναφορά στο εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) δεν εμφανίζεται πλέον.
Ίσως πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του προγράμματος που θέλετε να καταργήσετε, εάν χρειαστεί να εκκαθαρίσετε τις καταχωρήσεις του δίσκου και του μητρώου. Η διαδικασία που περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα δεν καταργεί όλα τα αρχεία και τις καταχωρήσεις μητρώου που χρησιμοποιούνται από το πρόγραμμα. Καταργεί μόνο την αναφορά στο εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 310750 - Τελευταία αναθεώρηση: 30 Νοε 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια