Η εύρεση των ρυθμίσεων συσκευών στα Windows XP είναι δύσκολη

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της άμεσης προσπέλασης μνήμης (direct memory access) και της προγραμματισμένης εισόδου-εξόδου (programmed input/output) (DMA/PIO) μιας συσκευής σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows XP, οι ρυθμίσεις ενδέχεται να μην εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες (Properties) της συσκευής. Η Βοήθεια (Help) δεν παρέχει τη θέση των ρυθμίσεων.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα προκύπτει, επειδή οι παράμετροι DMA/PIO ρυθμίζονται για κάθε ελεγκτή αντί για κάθε συσκευή.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους DMA/PIO για έναν ελεγκτή:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε
  devmgmt.msc και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί
  OK.
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο
  Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 4. Αναπτύξτε το στοιχείο Ελεγκτές IDE ATA/ATAPI (IDE ATA/ATAPI Controllers).
 5. Κάντε δεξιό κλικ στον ελεγκτή για τον οποίο θέλετε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους DMA/PIO και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή
  Ιδιότητες (Properties).
 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις για προχωρημένους (Advanced Settings).
 7. Στο πλαίσιο Τύπος μετάδοσης (Transfer Mode), κάντε κλικ στην επιλογή Μόνο PIO (PIO Only) ή
  DMA εάν είναι διαθέσιμο (DMA if available).

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 310751 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια