ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "ο προσαρμογέας αποστολή ΑΡΧΕΊΟΥ δεν μπορεί να ανοίξει το αρχείο" σφάλμα κατά την αποστολή ενός αρχείου μέσω προσαρμογέα αρχείο σε ένα διακομιστή που εκτελεί το BizTalk Server

Συμπτώματα

Όταν στέλνετε ένα αρχείο μέσω BizTalk προσαρμογέα αρχείο σε ένα φάκελο που περιέχει ήδη ένα αρχείο που έχει το ίδιο όνομα αρχείου, λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:

Ένα μήνυμα που στάλθηκε στον προσαρμογέα "ΑΡΧΕΊΟ", στη θύρα αποστολής "Send_Port_Name" με URI "path\file_name" έχει ανασταλεί.

Λεπτομέρειες σφάλματος: προσαρμογέα αποστολή του ΑΡΧΕΊΟΥ δεν μπορεί να ανοίξει το αρχείο path\file_name για εγγραφή επειδή είναι συσχετισμένο με έναν τύπο συσκευής δεν υποστηρίζεται.

Επιπλέον, το BizTalk Server διαγράφει το υπάρχον αρχείο από το φάκελο "Αποστολή". Η παρουσία της αποστολής παραμένει σε κατάσταση Αφυδατωμένες. Μετά τη δεύτερη επανάληψη, BizTalk Server τοποθετεί το νέο αρχείο στο φάκελο αποστολής και ολοκληρώνει την παρουσία.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

Η επείγουσα επιδιόρθωση που επιλύει αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 2 για το BizTalk Server 2013 R2.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι αυτή είναι μια παλινδρόμηση που προκαλείται από το BizTalk Server 2013 R2 CU1.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3108066 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 R2 Standard

Σχόλια