Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση προγραμμάτων όταν ο υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από τον ιό SirCam

Συμπτώματα

Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί επιλογής Ναι, λήψη των ενημερωμένων αρχείων εγκατάστασης (συνιστάται) (Yes, download the updated setup files (Recommended)) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη ενημερωμένων αρχείων εγκατάστασης (Get Updated Setup Files), κατά την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup), μπορεί να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα στην αναφορά αναβάθμισης:
Η Εγκατάσταση βρήκε μερικά θέματα που την εμποδίζουν. Πρέπει να επιλύσετε αυτά τα θέματα πριν να συνεχίσετε την αναβάθμιση του υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στο κουμπί "Πλήρης αναφορά".


Εσφαλμένη ρύθμιση παραμέτρων συστήματος (Setup found some blocking issues. You must address these issues before you can continue upgrading you computer. For more information, click Full Report. Bad System Configuration)
Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Πλήρης αναφορά (Full Report), εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) εντόπισε μια μη έγκυρη ρύθμιση παραμέτρων του συστήματος, η οποία προκαλείται συνήθως από έναν ιό. Ανατρέξτε στο άρθρο Q311446 της Γνωσιακής Βάσης (KB) και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται. (Setup detected an invalid system configuration, which is typically caused by a virus. Go to KB Article Q311446 and follow the instructions there.)
Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί επιλογής Όχι, παράλειψη αυτού του βήματος και συνέχιση της εγκατάστασης (No, skip this step and continue installing Windows) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη ενημερωμένων αρχείων εγκατάστασης (Get Updated Setup Files), κατά την εκτέλεση του προγράμματος "Εγκατάσταση" (Setup), μπορεί να εμφανιστεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμπτώματα.

 • Εάν προσπαθήσετε να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα (αρχείο .exe), το πρόγραμμα μπορεί να μην ξεκινά και μπορεί να εμφανιστεί οποιοδήποτε από τα εξής μηνύματα σφάλματος:
  • Η καθορισμένη διαδρομή δεν υπάρχει. Ελέγξτε τη διαδρομή και προσπαθήστε πάλι. (The specific path does not exist. Check the path and try again.)
  • Τα Windows δεν είναι δυνατό να εντοπίσουν το αρχείο πρόγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε το όνομα σωστά και προσπαθήστε αργότερα. Για να αναζητήσετε ένα αρχείο, κάντε κλικ στο μενού "Έναρξη" (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Αναζήτηση" (Search).
  Σημείωση Εάν εμφανιστεί μήνυμα λάθους "Η διαδρομή για το όνομα_προγράμματος δεν είναι έγκυρη εφαρμογή των Windows" (Path to program_name is not a valid Windows application) ή το μήνυμα λάθους αναφέρει το αρχείο Files32.vxd file, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

  310585 Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση προγράμματος με επέκταση αρχείου .exe

 • Επιπλέον, αν αναβαθμίσετε τον υπολογιστή σας, ίσως λάβετε το ακόλουθο μήνυμα, όπου το όνομα_αρχείου είναι η πλήρης διαδρομή και το συγκεκριμένο αρχείο που αναφέρεται στο μήνυμα:
  Τα Windows δεν είναι δυνατό να βρουν το C:\Όνομα_αρχείου


  Σε αυτήν την περίπτωση, όταν ξεκινάτε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

  Τα Windows δεν είναι δυνατό να βρουν το C:\Windows\Regedit.exe (Windows cannot find C:\Windows\Regedit.exe)

Αιτία

Ο ιός τύπου worm W32.Sircam.Worm@mm μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση αυτού του θέματος. Ο ιός W32/Sircam μεταδίδεται μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μη προστατευμένων κοινόχρηστων αρχείων δικτύου και μπορεί να αποκαλύψει ή να διαγράψει πληροφορίες από τον υπολογιστή σας.
Για να επαληθεύσετε ότι ο υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από αυτόν τον τύπο ιού:
 1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας, πιέστε το πλήκτρο F8 στο μενού Εκκίνηση των Windows XP και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Ασφαλής λειτουργία με γραμμή εντολών (Safe Mode with Command Prompt).
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε regedit και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Εάν το ακόλουθο κλειδί μητρώου έχει οριστεί ως C:\recycled\sirc32.exe "%1" %*, ο υπολογιστής σας έχει μολυνθεί από τον ιό τύπου worm W32/SirCam:
  HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command
  Σημείωση Αν αυτή η ρύθμιση μητρώου είναι διαφορετική από
  "%1" %*
  ο υπολογιστής σας ενδέχεται να έχει μολυνθεί από κάποιον άλλο ιό.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Η Microsoft δεν παρέχει λογισμικό για τον εντοπισμό ή τη διαγραφή ιών υπολογιστών. Εάν υποπτεύεστε ή επιβεβαιώσετε ότι ο υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από ιό, αποκτήστε τρέχον λογισμικό αντιμετώπισης ιών. Για μια λίστα κατασκευαστών λογισμικού αντιμετώπισης ιών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
49500 Λίστα προμηθευτών λογισμικού αντιμετώπισης ιών

Περισσότερες πληροφορίες

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα για την τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφάλειας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, αν προκύψει πρόβλημα μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφάλειας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφάλειας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows

Πώς να προσπαθήσετε να εμποδίσετε την εκτέλεση του ιού

Σημαντικό Η ακόλουθη διαδικασία αποτρέπει μόνο την εκτέλεση του ιού, ώστε να μπορέσετε να εκτελέσετε ένα ενημερωμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης ιών ή το εργαλείο διαγραφής του ιού W32/Sircam. Ενώ εργάζεστε για την επίλυση αυτού του θέματος, αποσυνδέστε όλους τους υπολογιστές που έχουν προσβληθεί από το Internet ή από οποιοδήποτε άλλο δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς ενός υπολογιστή που έχει προσβληθεί, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία Carnegie Mellon στο Web:

 1. Για να επαληθεύσετε ότι ο υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από τον ιό τύπου worm W32.Sircam.Worm@mm:

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που θα το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στα βήματα που περιλαμβάνονται στην ενότητα "Αιτία" αυτού του άρθρου. Εάν ο υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από τον ιό τύπου worm W32.Sircam.Worm@mm, συνεχίστε στο βήμα 2. Εάν ο υπολογιστής σας δεν έχει προσβληθεί από τον ιό τύπου worm W32.Sircam.Worm@mm, παραλείψτε τα υπόλοιπα βήματα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην ενότητα "Προτεινόμενη αντιμετώπιση" αυτού του άρθρου.
 2. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), για να αλλάξετε την (Προεπιλεγμένη) τιμή συμβολοσειράς στο ακόλουθο κλειδί μητρώου σε "%1" %* (με εισαγωγικά):
  HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command\
 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε cd \ και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε del /f /s /a sirc32.exe και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε del /f /s /a scam32.exe και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 6. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε shutdown -r και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται στην ενότητα "Προτεινόμενη αντιμετώπιση" αυτού του άρθρου.
Ο ιός τύπου worm W32.Sircam.Worm@mm τροποποιεί το μητρώο, ώστε όλα τα εκτελέσιμα αρχεία (.exe) να ξεκινούν μέσω του αρχείου Sirc32.exe του ιού, το οποίο βρίσκεται στο φάκελο C:\recycled. Αυτή η αλλαγή στο μητρώο επιβάλλει στα εκτελέσιμα αρχεία να εκτελούνται ως όρισμα γραμμής εντολών στο αρχείο Sirc32.exe. Κατά την αναβάθμιση σε Windows XP, το αρχείο Sirc32.exe καταργείται.

Με την κατάργηση του ιού Sirc32.exe χωρίς τροποποίηση του κλειδιού HKEY_CLASSES_ROOT\Exefile\Shell\Open\Command, θα ακυρωθούν όλα τα εκτελέσιμα αρχεία στον υπολογιστή σας, επειδή, σύμφωνα με αυτήν τη γραμμή στο μητρώο, τα εκτελέσιμα αρχεία εκτελούνται ως παράμετρος γραμμής εντολών στο αρχείο Sirc32.exe, το οποίο δεν υπάρχει πλέον. Αυτή η ενέργεια προκαλεί την εμφάνιση του μηνύματος "Τα Windows δεν είναι δυνατό να βρουν" (Windows cannot find) κατά την προσπάθεια εκκίνησης του εκτελέσιμου αρχείου.


Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάργησης του ιού W32/Sircam

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σωστής κατάργησης του ιού W32/Sircam, ανατρέξτε στις εξής τοποθεσίες άλλων κατασκευαστών στο Web:

Διαθεσιμότητα των εργαλείων διαγραφής του ιού W32.Sircam.Worm@mm

Για πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη σωστή διαγραφή του ιού W32/Sircam, ανατρέξτε στις εξής τοποθεσίες άλλων κατασκευαστών στο Web:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ιό W32/Sircam και για περισσότερες αναφορές που παραπέμπουν σε προμηθευτές λογισμικού αντιμετώπισης ιών, ανατρέξτε στο συμβουλευτικό οδηγό της CERT "CA-2001-22 W32/Sircam Malicious Code" στην εξής τοποθεσία Carnegie Mellon στο Web:

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

306913 Μήνυμα λάθους που προκαλείται από τον ιό Sircam32 κατά την εκκίνηση προγράμματος

Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 311446 - Τελευταία αναθεώρηση: 26 Σεπ 2013 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια