7 Ιουνίου 2016, η ενημερωμένη έκδοση για το 2013 Lync (Skype για επιχειρήσεις) (KB3115033)

Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Lync 2013 στις 7 Ιουνίου 2016. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει επίσης το νέο Skype για επαγγελματική υπολογιστή-πελάτη. Ο αριθμός έκδοσης αυτής της ενημερωμένης έκδοσης είναι 15.0.4833.1001.

Εκτός από την κυκλοφορία του το νέο πρόγραμμα-πελάτη, αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει μια λίστα θεμάτων.

Δείτε επίσης τα Γνωστά θέματα που ενδέχεται να προκύψουν μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης 3115033. Και δείτε τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Λήψη ενημερωμένης έκδοσης KB3115033 για το 2013 Lync (Skype για επιχειρήσεις)

Η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft.

32-bit
Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης του Lync 32-bit.

64-bit
Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης του Lync 64-bit.

Σημειώσεις

  • Εξετάστε τις προϋποθέσεις για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.
  • Στη σελίδα λήψης, θα εμφανίσει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση για το Lync 2013.
  • Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, Lync 2013 θα αναβαθμιστούν σε Skype για επιχειρήσεις.

    Λάβετε τις γενικές πληροφορίες σχετικά με την νέα εμπειρία στο Skype για επιχειρήσεις.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα-πελάτης Lync περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη, μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης για το 2013 Lync (Skype για επιχειρήσεις).

    Λάβετε τις γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εναλλαγής μεταξύ του Skype για την επιχείρηση και τα περιβάλλοντα εργασίας χρήστη του υπολογιστή-πελάτη Lync για χρήστες του Microsoft Office 365 και οι χρήστες του Lync διακομιστή 2013.

Πώς να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση

Προϋποθέσεις

Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να εγκαταστήσετε το Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (KB2817430).

Επιπλέον, για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης.

Θέματα που επιδιορθώνονται με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει τα ακόλουθα θέματα:

Περισσότερες πληροφορίες

Πληροφορίες αρχείων
Το Office System TechCenter περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και στρατηγικούς πόρους ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office. Κάντε κλικ στο κουμπί Office System TechCenter.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3115033 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια