Τρόπος επεξεργασίας του αρχείου Boot.ini στα Windows 2000

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο επεξεργασίας του αρχείου Boot.ini σε περιβάλλον Windows 2000. Το NTLDR εμφανίζει την οθόνη του προγράμματος φόρτωσης εκκίνησης, από όπου μπορείτε να επιλέξετε την εκκίνηση ενός λειτουργικού συστήματος. Αυτή η οθόνη βασίζεται στις πληροφορίες του αρχείου Boot.ini. Εάν δεν επιλέξετε κάποια καταχώρηση πριν φθάσει ο μετρητής στο μηδέν, το NTLDR φορτώνει το λειτουργικό σύστημα που καθορίζεται από την προεπιλεγμένη παράμετρο στο αρχείο Boot.ini. Το πρόγραμμα εγκατάστασης των Windows 2000 τοποθετεί το αρχείο Boot.ini στο ενεργό διαμέρισμα. Το NTLDR χρησιμοποιεί πληροφορίες του αρχείου Boot.ini για να εμφανίσει την οθόνη του προγράμματος φόρτωσης εκκίνησης, από την οποία επιλέγετε το λειτουργικό σύστημα.

Πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου Boot.ini, πριν να το επεξεργαστείτε. Οι πρώτες εργασίες περιλαμβάνουν την τροποποίηση των επιλογών φακέλου, ώστε να προβάλλονται κρυφοί φάκελοι και, στη συνέχεια, τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας του αρχείου Boot.ini.

Tροποποίηση επιλογών φακέλου

 1. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικού στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εξερεύνηση (Explore).
 2. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή (View).
 3. Στην περιοχή Ρυθμίσεις για προχωρημένους (Advanced Settings), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Show hidden files and folders), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη προστατευμένων αρχείων λειτουργικού συστήματος (προτείνεται) (Hide protected operating system files (Recommended)), κάντε κλικ στο κουμπί OK και, τέλος, κάντε κλικ ξανά στο κουμπί OK.
 4. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ για να επιλέξετε το στοιχείο %systemroot%, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικού στην επιλογή Boot.ini του παραθύρου εμφάνισης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου χαρακτηριστικού Μόνο για ανάγνωση (Read-only) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αποθήκευση αντιγράφου ασφαλείας του αρχείου Boot.ini

 1. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικού στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εξερεύνηση (Explore).
 2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου %systemroot%, στο δεξιό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ στο αρχείο Boot.ini και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή (Copy).
 3. Ανοίξτε έναν προσωρινό φάκελο στο αριστερό τμήμα παραθύρου, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικού στο δεξιό παράθυρο εμφάνισης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση (Paste) για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του αρχείου Boot.ini σε αυτόν το φάκελο.

Δείγμα αρχείου Boot.ini


Αυτό είναι ένα δείγμα του προεπιλεγμένου αρχείου Boot.ini από υπολογιστή με Windows 2000 Server.[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows 2000 Server" /fastdetect
Αυτό είναι ένα δείγμα του προαναφερόμενου αρχείου Boot.ini μετά την προσθήκη και ενός άλλου διαμερίσματος που εκτελεί τα Windows XP Professional.


[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows 2000 Server" /fastdetect
multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Windows XP Professional" /fastdetect

Επεξεργασία του αρχείου Boot.ini

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Σημειωματάριο (Notepad).
 2. Στο Σημειωματάριο (Notepad), κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα (Open) από το μενού Αρχείο (File).
 3. Κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου %systemroot% στο πλαίσιο Διερεύνηση σε (Look in), κάντε κλικ στο αρχείο Boot.ini και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα (Open).

Κατάργηση ενός λειτουργικού συστήματος από το μενού

 1. Στο Σημειωματάριο (Notepad), επιλέξτε τη γραμμή που περιέχει πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σύστημα που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο DELETE. Παράδειγμα γραμμής για να επιλέξετε:
  multi(0)disk(1)rdisk(0)partition(2)\Windows="Windows 98" /fastdetect
 2. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση (Save).

Τροποποίηση της σειράς μενού του λειτουργικού συστήματος

 1. Στο Σημειωματάριο (Notepad), επιλέξτε τη γραμμή που πρέπει να καταργήσετε, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C, πατήστε το πλήκτρο DELETE, κάντε κλικ για να τοποθετήσετε το δρομέα στη θέση όπου πρέπει να τοποθετηθεί η γραμμή και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.
 2. Επαναλάβετε το βήμα 1 όπως απαιτείται για τη ρύθμιση παραμέτρων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση (Save) του μενού Αρχείο (File).

Τροποποίηση του προεπιλεγμένου λειτουργικού συστήματος

Οι προεπιλεγμένοι παράμετροι του λειτουργικού συστήματος θα φορτωθούν όταν δεν γίνει καμία επιλογή πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου.

 1. Στο Σημειωματάριο (Notepad), τροποποιήστε την ακόλουθη γραμμή ώστε να απεικονίζει το λειτουργικό σύστημα που πρόκειται να οριστεί ως προεπιλεγμένο:
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT

  Για παράδειγμα, εάν αλλάξετε το προεπιλεγμένο λειτουργικό σύστημα από Windows 2000 Server σε Microsoft Windows 95, το

  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT

  θα τροποποιηθεί σε:

  default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\Windows
 2. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση (Save).

Τροποποίηση του χρονικού ορίου

Το χρονικό όριο αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα σε δευτερολέπτα, μέσα στο οποίο επιτρέπεται να επιλέξετε ένα λειτουργικό σύστημα από το μενού, πριν φορτωθεί το προεπιλεγμένο λειτουργικό σύστημα.

 1. Στο Σημειωματάριο (Notepad), επεξεργαστείτε τη γραμμή ώστε να απεικονίζει τα απαιτούμενα δευτερόλεπτα.
  timeout=30
 2. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση (Save).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 • Εάν υπάρχει πρόβλημα με το αρχείο που επεξεργάζεστε, αντιγράψτε το πρωτότυπο αρχείο Boot.ini, για το οποίο δημιουργήθηκε αντίγραφο ασφαλείας στο φάκελο %systemroot%.


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 311578 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια