Το σφάλμα "το αρχείο 'Asms' στο CD-ROM των Windows XP Professional χρειάζεται" μήνυμα κατά την εγκατάσταση των Windows XP

Συμπτώματα

Κατά την εγκατάσταση του Microsoft Windows XP, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
[Απαιτούμενα αρχεία]

Απαιτείται το αρχείο 'Φάκελοι Asms' στο CD-ROM των Windows XP Professional. Πληκτρολογήστε τη διαδρομή όπου βρίσκεται το αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει εάν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τη μονάδα CD-ROM.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο για τον υπολογιστή σας.

Σκληρός δίσκος που είναι διαμορφωμένος με το σύστημα αρχείων FAT ή FAT32

Εάν ο σκληρός δίσκος είναι διαμορφωμένος με το σύστημα αρχείων FAT ή το σύστημα αρχείων FAT32, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Χρησιμοποιήστε μια δισκέτα Microsoft Windows 98 Δεύτερη έκδοση ή Microsoft Windows Millennium Edition (Me) κατά την εκκίνηση με τα προγράμματα οδήγησης CD-ROM, για να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
 2. Αντιγράψτε το εργαλείο Xcopy.exe από το CD-ROM των Windows 98 Second Edition, το CD-ROM των Windows Millennium Edition (Me) ή τον σκληρό δίσκο σε δισκέτα εκκίνησης των Windows. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη μέθοδο.

  CD-ROM των Windows 98 Second Edition

  Εισαγάγετε το CD-ROM των Windows 98 Second Edition στη μονάδα CD-ROM ή DVD-ROM και, στη συνέχεια, στη γραμμή εντολών ερώτηση πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER αφού πληκτρολογήσετε κάθε γραμμή, όπου
  CD-ROM είναι το γράμμα μονάδας δίσκου της μονάδας δίσκου CD-ROM ή DVD-ROM:
  c:
  Αντιγραφή cd-rom: \win98\smartdrv.exe
  Αντιγραφή cd-rom: \tools\oldmsdos\xcopy*.*

  Τα Windows Millennium Edition (Me) CD-ROM

  Εισαγωγή τα Windows Millennium Edition (Me) CD-ROM στη μονάδα CD-ROM ή DVD-ROM, στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές όπου
  CD-ROM είναι το γράμμα μονάδας δίσκου της μονάδας δίσκου CD-ROM ή DVD-ROM και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER αφού πληκτρολογήσετε κάθε γραμμή:
  c:
  Αντιγραφή cd-rom: \win9x\smartdrv.exe
  εξαγωγή cd-rom: \win9x\win_17.cab xcopy.exe /L c:\ xcopy.exe
  εξαγωγή cd-rom: \win9x\win_17.cab xcopy32.exe /L c:\ xcopy32.exe
  εξαγωγή cd-rom: \win9x\win_19.cab xcopy32.mod/l c:\ xcopy32.mod

  Σκληρός δίσκος

  Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές όπου
  μονάδα δίσκου είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου του σκληρού δίσκου όπου είναι εγκατεστημένο τα Windows και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER αφού πληκτρολογήσετε κάθε γραμμή:
  c:
  Αντιγραφή δίσκου: \windows\smartdrv.*
  Αντιγραφή δίσκου: \windows\xcopy*.*
 3. Αφαιρέστε τα Windows 98 ή Windows Millennium Edition, (Me) CD-ROM, και στη συνέχεια τοποθετήστε το CD-ROM των Windows XP Professional.
 4. Αντιγράψτε το φάκελο I386 και όλους τους υποφακέλους του στον σκληρό δίσκο. Για να γίνει αυτό, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές στη γραμμή εντολών όπου
  CD-ROM είναι το γράμμα μονάδας δίσκου της μονάδας CD-ROM, και
  μονάδα δίσκου είναι το γράμμα της μονάδας δίσκου του σκληρού δίσκου και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER αφού πληκτρολογήσετε κάθε γραμμή:
  Smartdrv
  xcopy cd-rom: \i386 μονάδα: \i386/e
 5. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και, στη συνέχεια, ξεκινήστε πάλι το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup).
 6. Όταν λάβετε το μήνυμα λάθους, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτησηκαι στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη διαδρομή του φακέλου I386 στο σκληρό δίσκο.


  Σημείωση Ενδέχεται να σας ζητηθεί αρκετές φορές για τη θέση αυτού του φακέλου. Εάν η Αναζήτηση δεν είναι διαθέσιμη, ανατρέξτε στην ενότητα "σκληρός δίσκος που είναι διαμορφωμένος με το σύστημα αρχείων NTFS".

Σκληρός δίσκος που είναι διαμορφωμένος με το σύστημα αρχείων NTFS

Εάν ο σκληρός δίσκος έχει διαμορφωθεί με το σύστημα αρχείων NTFS και κάνετε αναβάθμιση σε μια παλαιότερη έκδοση των Windows, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
 1. Όταν λαμβάνετε το μήνυμα λάθους, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + F10 για να ξεκινήσει μια περίοδος λειτουργίας εντολών.
 2. Πληκτρολογήστε regedit.exeκαι, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί HKEY_LOCAL_MACHINE.
 4. Στο μενού αρχείο , κάντε κλικ στην επιλογή Φόρτωση ομάδαςκαι στη συνέχεια θα φορτώσετε % Windir%\System32\Config\System.sav.
 5. Όταν σας ζητηθεί να καθορίσετε ένα όνομα, πληκτρολογήστε
  Δοκιμή.
 6. Εντοπίστε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Test\ControlSet1\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 7. Διαγράψτε τα κλειδιά μητρώου UPPERFILTERS και LOWERFILTERS .
 8. Επαναλάβετε τα βήματα 6 και 7 για τα άλλα κλειδιά ControlSet# κάτω από την ομάδα δοκιμής.
 9. Κάντε κλικ στο αρχείοκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί
  Exit για να τερματίσετε τον Επεξεργαστή μητρώου.
 10. Εάν η διαδρομή στο μήνυμα λάθους έχει το σωστό γράμμα μονάδας δίσκου για τη μονάδα CD-ROM, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να συνεχίσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup).
 11. Εάν λάβετε το μήνυμα λάθους ξανά, το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν είναι δυνατό να διαβάσει σωστά από τη μονάδα CD-ROM ή οι πληροφορίες της διαδρομής είναι εσφαλμένες. Σε αυτήν την περίπτωση, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και να αφήσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) να συνεχίσετε.

Μέθοδος 2

Εάν δεν μπορείτε να ξεκινήσετε το Regedit.exe από τη γραμμή εντολών και υπάρχει άλλο διαθέσιμο διαμέρισμα όπου μπορείτε να εγκαταστήσετε τα Windows στον σκληρό δίσκο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εγκαταστήστε τα Windows στο άλλο διαμέρισμα.
 2. Ξεκινήστε τη νέα εγκατάσταση των Windows και, στη συνέχεια, ξεκινήστε το Regedit.exe.
 3. Ακολουθήστε τα βήματα της μεθόδου 1, αλλά φορτώστε την ομάδα System.sav από τον αρχικό φάκελο των Windows.

Η μέθοδος 3

Εάν δεν χρησιμοποιείτε μια επίσημη έκδοση CD-ROM των Windows XP με ολόγραμμα (για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε ένα αντίγραφο CD-ROM), προσπαθήστε να εκτελέσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) από μια επίσημη έκδοση CD-ROM με ολόγραμμα. Για να το επιβεβαιώσετε, ξεκινήστε τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας την Κονσόλα αποκατάστασης και, στη συνέχεια, ελέγξτε το φάκελο C:\$win_nt$.~ls. Αναζητήστε το φάκελο Asms. Εάν ο φάκελος λείπει ή τα αρχεία που περιέχει έχουν μέγεθος μηδέν, το CD-ROM δεν έχει εγγραφεί σωστά.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της κονσόλας αποκατάστασης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
307654 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: εγκατάσταση και χρήση της κονσόλας αποκατάστασης στα Windows XP

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 311755 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια