Μήνυμα λάθους: Το Spoolsv.exe δημιούργησε σφάλματα και θα τερματιστεί από τα Windows

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

Συμπτώματα

Εάν ανοίξετε το παράθυρο "Εκτυπωτές" (Printers) ή προσπαθήσετε να εκτυπώσετε από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα από τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
Το Spoolsv.exe δημιούργησε σφάλματα και θα τερματιστεί από τα Windows.

(Spoolsv.exe has generated errors and will be closed by Windows.)
ή
Η λειτουργία του εκτυπωτή δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί λόγω έλλειψης πόρων.

(Printer operation cannot continue due to lack of resources.)
ή
Το υποσύστημα δεν είναι διαθέσιμο.


(Subsystem unavailable.)

Αιτία

Αυτό το ζήτημα μπορεί να παρουσιαστεί όταν καταστραφεί ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, για την αντιμετώπιση των οποίων ίσως χρειαστεί επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Registry Editor με δική σας ευθύνη.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, καταργήστε τους εκτυπωτές και τα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών και, στη συνέχεια, διαγράψτε τα στοιχεία που βρίσκονται σε συγκεκριμένα κλειδιά του μητρώου. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εάν είναι δυνατό, καταργήστε όλους τους εκτυπωτές που παρατίθενται στο παράθυρο "Εκτυπωτές" (Printers).

  Για να καταργήσετε έναν εκτυπωτή, κάντε δεξιό κλικ στον εκτυπωτή από το παράθυρο "Εκτυπωτές" (Printers), κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes) για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
 2. Από το παράθυρο "Εκτυπωτές" (Printers) του μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες διακομιστή (Server Properties).
 3. Στην καρτέλα Εκτυπωτές (Drivers), καταργήστε όλα τα εγκατεστημένα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών.


  Για να καταργήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, κάντε κλικ στο πρόγραμμα οδήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση (Remove) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes) για επιβεβαίωση.
 4. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe).
 5. Κάντε εξαγωγή των ακόλουθων κλειδιών μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print
 6. Διαγράψτε όλα τα στοιχεία που παρατίθενται στα ακόλουθα κλειδιά (μην διαγράφετε τα ίδια τα κλειδιά):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-2
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-3
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-2
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-3
 7. Διαγράψτε όλα τα μη προεπιλεγμένα στοιχεία που παρατίθενται στα ακόλουθα κλειδιά:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Monitors
  Η λίστα των προεπιλεγμένων προγραμμάτων εποπτείας περιλαμβάνει:

  • AppleTalk Printing Devices (Όταν είναι εγκατεστημένο το Services for Macintosh)
  • BJ Language Monitor
  • Local Port
  • PJL Language Monitor
  • Standard TCP/IP Port
  • USB Monitor
  • Windows NT Fax Monitor (Όταν είναι εγκατεστημένο ένα Fax Modem)

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που δεν είναι προεπιλεγμένα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Microsoft Knowledge Base):
  260142 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων εκτύπωσης των Windows
 8. Διαγράψτε όλα τα στοιχεία που παρατίθενται στα ακόλουθα κλειδιά:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Printers
 9. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 10. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε ξανά τους κατάλληλους εκτυπωτές.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 312052 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Δεκ 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια