Τρόπος ενεργοποίησης της αυτόματης σύνδεσης διαχείρισης στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο ρύθμισης αυτόματης σύνδεσης διαχείρισης για την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console). Αν ρυθμίσετε μια αυτόματη σύνδεση διαχείρισης, ο καθένας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) για να έχει πρόσβαση στον υπολογιστή σας. Δεν θα του ζητείται κωδικός πρόσβασης διαχειριστή.

Ρύθμιση αυτόματης σύνδεσης διαχείρισης για την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console)

Για να ρυθμίσετε αυτόματη σύνδεση διαχείρισης για την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console), ολοκληρώστε τα ακόλουθα βήματα ενώ είστε συνδεδεμένοι με δικαιώματα διαχείρισης:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σε κλασική προβολή (Switch to Classic View) στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools), και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Τοπική πολιτική ασφαλείας (Local Security Policy).
  3. Αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις ασφαλείας (Security Settings), αναπτύξτε το στοιχείο Τοπικές πολιτικές (Local Policies) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ασφαλείας (Security Options).
  4. Κάντε διπλό κλικ στην πολιτική Κονσόλα αποκατάστασης: Δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης διαχείρισης" (Recovery Console: Allow automatic administrative logon). και στη συνέχεια ρυθμίστε την στην επιλογή Ενεργή (Enable).

    Η πολιτική ενεργοποιείται αμέσως. Μην ξεχάσετε να ξανανοίξετε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Τοπική πολιτική ασφαλείας" (Local Security Policy) για να βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση "Ενεργή" (Enabled).
Δεν θα σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης την επόμενη φορά που θα κάνετε εκκίνηση και θα μεταβείτε στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console).

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, τα δεδομένα τιμής μητρώου DWORD SecurityLevel DWORD ορίζονται στο 1 στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole
Επιστροφή στην αρχή

Αναφορές

307654 Τρόπος εγκατάστασης και χρήσης της Κονσόλας αποκατάστασης (Recovery Console) για τα Windows XP
308402 Εμφανίζεται μήνυμα λάθους "Ο κωδικός πρόσβασης δεν είναι έγκυρος" (The password is not valid) κατά τη σύνδεση στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) στα Windows XP

298444 Περιγραφή του βοηθητικού προγράμματος ενημέρωσης πολιτικής ομάδας

Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 312149 - Τελευταία αναθεώρηση: 26 Ιουν 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια