Το Outlook εξακολουθεί να σας ζητά πιστοποιήσεις σύνδεσης

Συμπτώματα

Όταν χρησιμοποιείτε το Outlook για να προσπαθήσετε να συνδεθείτε με ένα διακομιστή Microsoft Exchange, ενδέχεται να σας ζητηθεί να δώσετε ένα όνομα χρήστη, έναν κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα τομέα. Ωστόσο, αφού δώσετε αυτές τις πληροφορίες, το Outlook είναι δυνατό να σας ζητήσει επανειλημμένα να δώσετε ξανά τις πιστοποιήσεις σας. Άλλα σχετικά συμπτώματα είναι δυνατό να περιλαμβάνουν την αδυναμία σύνδεσης στο Microsoft Outlook Web Access (OWA) χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP του διακομιστή. Εάν δεν είστε σε θέση να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP του χρήστη, ο υπολογιστής Microsoft Internet Information Server (IIS) είναι δυνατό να σας ζητήσει πιστοποιήσεις και ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όταν αυτές οι πιστοποιήσεις δεν λειτουργούν:
401.1 χωρίς άδεια: Η σύνδεση απέτυχε.

(401.1 Unauthorized: Logon Failed.)

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά είναι δυνατό να προκύψει, εάν οι παράμετροι του διακομιστή έχουν ρυθμιστεί να αποδέχονται μόνο τη διαχείριση NT LAN Manager (NTLM) των Microsoft Windows έκδοση 2 και να απορρίπτουν τις επιλογές NTLM και LM, και εάν οι παράμετροι του υπολογιστή-πελάτη του Outlook δεν έχουν ρυθμιστεί στο ίδιο επίπεδο ελέγχου ταυτότητας LAN Manager.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιβεβαιώσετε και να διορθώσετε αυτή τη συμπεριφορά, εντοπίστε τη σωστή τοποθεσία, όπου μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο ελέγχου ταυτότητας του προγράμματος LAN Manager, έτσι ώστε να ορίσετε στο ίδιο επίπεδο τον υπολογιστή-πελάτη και το διακομιστή. Για παράδειγμα, μπορεί να πρέπει να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον ελεγκτή τομέα ή στις πολιτικές του ελεγκτή τομέα.

Έλεγχος του ελεγκτή τομέα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να πρέπει να επαναλάβετε την ακόλουθη διαδικασία σε όλους τους ελεγκτές τομέων.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν διπλό κλικ στο στοιχείο Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools).
 2. Στις "Τοπικές ρυθμίσεις ασφαλείας" (Local Security Settings), αναπτύξτε τον κόμβο "Τοπικές πολιτικές" (Local Policies).
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές ασφαλείας (Security Options).
 4. Σημειώστε το επίπεδο ελέγχου ταυτότητας του προγράμματος LAN Manager.

Έλεγχος των πολιτικών του ελεγκτή τομέα

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν διπλό κλικ στο στοιχείο Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools).
 2. Στην Πολιτική ασφαλείας του ελεγκτή τομέα, αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις ασφαλείας\Τοπικές πολιτικές (Security Settings\Local Policies).
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές ασφαλείας (Security Options).
 4. Σημειώστε το επίπεδο ελέγχου ταυτότητας του προγράμματος LAN Manager.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ίσως πρέπει να ελέγξετε επίσης τις πολιτικές που συνδέονται στα επίπεδα τοποθεσία/τομέας/οργανική μονάδα, για να καθορίσετε τον τόπο στον οποίο πρέπει να ρυθμιστούν οι παράμετροι του επιπέδου ελέγχου ταυτότητας του προγράμματος LAN Manager. Ρυθμίστε τις παραμέτρους του επιπέδου ελέγχου ταυτότητας του προγράμματος LAN Manager στην επιλογή "Αποστολή μόνο αποκρίσεων NTLMv2". Εάν θέλετε να υλοποιήσετε το NTLM έκδοση 2 στο δίκτυό σας, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι υπολογιστές του τομέα έχουν ρυθμιστεί να χρησιμοποιούν αυτό το επίπεδο ελέγχου ταυτότητας.

Κατάσταση

Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.

Περισσότερες πληροφορίες

Επειδή οι υπολογιστές-πελάτες που εκτελούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα δεν επηρεάζονται από τα αντικείμενα πολιτικής ομάδας των Windows 2000, ίσως να πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτών των υπολογιστών-πελατών με μη αυτόματο τρόπο:
 • Microsoft Windows NT 4.0
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 95
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων με μη αυτόματο τρόπο του επιπέδου ελέγχου ταυτότητας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
239869 Τρόπος ενεργοποίησης του ελέγχου ταυτότητας NTLM 2
241338 Ο υπολογιστής-πελάτης με Windows NT LAN Manager έκδοση 3 κατά την πρώτη σύνδεση εμποδίζει τη δραστηριότητα επόμενης σύνδεσης
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 312630 - Τελευταία αναθεώρηση: 31 Μαΐ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια