Οθόνη κλήσης Lync 2013 (Skype για επιχειρήσεις) UI αναβοσβήνει συνεχώς

Συμπτώματα

Όταν το φόντο του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη ενός στοιχείου ελέγχου απομακρυσμένης κλήσης (RCC), καλέστε στο Microsoft Lync 2013 (Skype για επιχειρήσεις), εμφανίζεται ένα παράθυρο ελέγχου κλήσης που αναβοσβήνει συνεχώς. Το παράθυρο ελέγχου κλήσης εμφανίζεται ως εξής:

A screen shot of call monitor

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να διορθώσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε το 12 Ιανουαρίου 2016 ενημέρωση (KB3114502) για το 2013 Lync (Skype για επιχειρήσεις).

Σημείωση Lync 2013 αναβαθμίστηκε σε Skype για την επιχείρησή του Απριλίου 2015.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3132304 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft Lync Server 2013, Skype for Business

Σχόλια