Τρόπος εκκαθάρισης της λίστας των πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένων (Most Recently Used - MRU) αρχείων στα προγράμματα του Office

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να εκκαθαρίσετε τη λίστα των πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένων (Most Recently Used - MRU) αρχείων για τα προγράμματα του Microsoft Office που παρατίθενται στην αρχή αυτού του άρθρου. Για να εκκαθαρίσετε τη λίστα των πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένων αρχείων (MRU), ακολουθήστε τα βήματα για το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε.

Microsoft Access, Excel, PhotoDraw, PowerPoint και Word

 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General).
 2. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Λίστα πρόσφατα χρησιμοποιημένων αρχείων/Λίστα πρόσφατων αρχείων (Recently used files) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General).
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Λίστα πρόσφατα χρησιμοποιημένων αρχείων/Λίστα πρόσφατων αρχείων (Recently used files)και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Publisher

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε
  regedit και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER. Θα ξεκινήσει ο Επεξεργαστής Μητρώου (Registry Editor).
 3. Διαγράψτε ένα από τα παρακάτω κλειδιά μητρώου, ανάλογα με την έκδοση του Publisher που χρησιμοποιείτε:
  • Publisher 2000:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Publisher\Recent File List
  • Publisher 2002:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Publisher\Recent File List
  • Publisher 2003:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Publisher\Recent File List

Photo Editor

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
 1. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 2. Διαγράψτε τα κλειδιά LastFile# και τα αντίστοιχα κλειδιά LastType# στο παρακάτω κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Photo Editor\3.0\Microsoft Photo Editor

FrontPage

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
 1. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 2. Διαγράψτε τα παρακάτω κλειδιά μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage\Explorer\FrontPage Explorer\Recent File List
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage\Explorer\FrontPage Explorer\Recent Page List
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\FrontPage\Explorer\FrontPage Explorer\Recent Web List

Αυτοματοποίηση της διαδικασίας εκκαθάρισης της λίστας των πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένων αρχείων (MRU)

Όλα τα κλειδιά μητρώου που διαγράψατε με τις παραπάνω μεθόδους αναδημιουργούνται την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Εάν θέλετε να εκκαθαρίζετε περιοδικά τη λίστα των πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένων αρχείων (MRU), μπορείτε να αυτοματοποιήσετε εν μέρει τη διαδικασία. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
 1. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 2. Εκκαθαρίστε τη λίστα των πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένων αρχείων (MRU) ακολουθώντας τα βήματα που αφορούν το πρόγραμμά σας.
 3. Κάντε κλικ στο γονικό κλειδί. Για παράδειγμα, αν θέλετε να εκκαθαρίσετε τη λίστα MRU για το πρόγραμμα Photo Editor και διαγράφετε το κλειδί HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Photo Editor\4.0\Microsoft Photo Editor, κάντε κλικ στο παρακάτω κλειδί:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Photo Editor\4.0
 4. Από το μενού Μητρώο (Registry), κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή αρχείου μητρώου (Export Registry File).
 5. Πληκτρολογήσετε ένα όνομα για το αρχείο του μητρώου στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name), κάντε κλικ στην επιλογή Επιλεγμένος κλάδος (Selected branch) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save).
 6. Χρησιμοποιείτε περιοδικά το αρχείο μητρώου για να εκκαθαρίζετε τη λίστα των πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένων αρχείων. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
  • Από το μενού Μητρώο (Registry), κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή αρχείου μητρώου (Import Registry File).
  • Κάντε κλικ για να επιλέξετε το αρχείο μητρώου και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 313454 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια