Καμία ειδοποίηση χαμένων κλήσεων που δημιουργούνται σε Lync 2013 (Skype για επιχειρήσεις)

Συμπτώματα

Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν εφαρμόζετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας στις 10 Νοεμβρίου 2015 για Microsoft Lync 2013 (Microsoft Skype για επιχειρήσεις). Όταν παρουσιαστεί αυτό το ζήτημα, δεν μπορείτε να λάβετε τυχόν ειδοποιήσεων χαμένων κλήσεων, εάν ο λογαριασμός σας δεν είναι ενεργοποιημένη για Microsoft Exchange ενοποιημένης ανταλλαγής μηνυμάτων (UM).

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να διορθώσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε το 9 Φεβρουαρίου 2016 ενημέρωση (KB3114732) για το 2013 Lync (Skype για επιχειρήσεις).

Σημείωση Lync 2013 αναβαθμίστηκε σε Skype για την επιχείρησή του Απριλίου 2015.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3136400 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια