Το πρόγραμμα σταματά να ανταποκρίνεται κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε ένα αρχείο σε ένα πρόγραμμα του Office 2002, του Office 2003 και του Office 2007

Συμπτώματα

Εάν εκτελείτε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες σε ένα από τα προγράμματα του Microsoft Office, τα οποία παρατίθενται στο τέλος αυτού του άρθρου, το πρόγραμμα ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται (κολλήσει) για μεγάλο χρονικό διάστημα:
 • Κάνετε κλικ στη λίστα Αποθήκευση σε (Save in) του παραθύρου διαλόγου Αποθήκευση ως (Save As).
 • Κάνετε κλικ στη λίστα Διερεύνηση σε (Look in) του παραθύρου διαλόγου Άνοιγμα (Open).
Εάν κάνετε κλικ στην εντολή Άκυρο (Cancel) ή επιχειρήσετε να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου, το πρόγραμμα εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει, εάν ισχύει κάποια από τις ακόλουθες συνθήκες:
 • Όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με ένα ή περισσότερα αντιστοιχισμένα κοινόχρηστα στοιχεία δικτύου, τα οποία δεν υπάρχουν ή είναι προς το παρόν εκτός σύνδεσης.
 • Όταν μία ή περισσότερες αντιστοιχισμένες μονάδες δικτύου είναι μόνιμες και η μονάδα δίσκου βρίσκεται σε τομέα που δεν θεωρείται αξιόπιστος.
 • Όταν η αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου βρίσκεται σε υπολογιστή που είναι αργός ή προηγούμενης έκδοσης. Υπολογιστής προηγούμενης έκδοσης σημαίνει ότι το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή ανήκει σε παλαιότερη έκδοση των Microsoft Windows από αυτήν που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής σας).
 • Όταν μια αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wide Area Network (WAN).
 • Όταν μια μονάδα δίσκου είναι μια αφαιρούμενη μονάδα δίσκου χωρίς δυνατότητα πρόσβασης.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, πρέπει να αποσυνδέσετε όλες τις μονάδες δίσκου δικτύου, οι οποίες έχουν μία από τις συνθήκες που αναφέρονται στην ενότητα "Αιτία". Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος, για να ολοκληρώσετε τα βήματα αυτά.
 1. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αποσύνδεση μονάδας δίσκου δικτύου (Disconnect Network Drive).
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αποσύνδεση μονάδας δίσκου δικτύου (Disconnect Network Drive), κάντε κλικ στο γράμμα της μονάδας δίσκου την οποία θέλετε να αποσυνδέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 μέχρι να αποσυνδεθούν όλες οι μονάδες δίσκου δικτύου που είναι εκτός σύνδεσης. Εάν δεν είστε βέβαιοι για μια συγκεκριμένη μονάδα δίσκου, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
  • Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε το ακόλουθο κείμενο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER
   \\όνομα_υπολογιστή\Όνομα κοινόχρηστου στοιχείου

   όπου
   όνομα_υπολογιστή είναι το όνομα του διακομιστή που κάνει κοινή χρήση του πόρου και όνομα κοινόχρηστου στοιχείου είναι το όνομα του κοινόχρηστου πόρου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

   Όταν παρουσιαστεί αυτό το πρόβλημα, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
   Δεν ήταν δυνατό να βρεθεί το όνομα του δικτύου.

   (The network name cannot be found.)
  Εναλλακτικά, μπορείτε να προσπαθήσετε να προβάλετε τα περιεχόμενα της μονάδας δίσκου στην "Εξερεύνηση των Windows" (Windows Explorer).

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να αντιμετωπίσετε αυτήν τη συμπεριφορά, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Μην χρησιμοποιείτε μόνιμες συνδέσεις

Μόλις συνδεθείτε με μια αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου δικτύου, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου
Επανασύνδεση κατά την εκκίνηση (Reconnect At Logon). Με την κατάργηση της επιλογής αυτού του πλαισίου, η αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου δεν θα συνδεθεί την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε με τον υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιστοίχισης μιας μονάδας δίσκου δικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες".

Μέθοδος 2: Χρησιμοποιήστε μια δέσμη ενεργειών σύνδεσης χρήστη

Εάν μπορείτε, χρησιμοποιήστε μια δέσμη ενεργειών σύνδεσης για να συνδέετε ένα χρήστη με τους κατάλληλους διακομιστές, κάθε φορά που συνδέεται ο χρήστης. Βεβαιωθείτε ότι η δέσμη ενεργειών αντιστοιχίζει τη μονάδα δίσκου σε μη μόνιμη κατάσταση. Στην περίπτωση που η μονάδα δίσκου δεν είναι διαθέσιμη τη στιγμή που εκτελείται η δέσμη ενεργειών σύνδεσης, η μονάδα δίσκου δεν αντιστοιχίζεται. Αυτή η συμπεριφορά αποτρέπει την εμφάνιση του ζητήματος.

Μέθοδος 3: Χρήση κατοπτρισμού διακομιστή

Στην περίπτωση που η σύνδεση πραγματοποιείται σε δίκτυο Wide Area Network (WAN), εξετάστε την εφαρμογή κατοπτρισμού διακομιστή. Ο κατοπτρισμός διακομιστή δημιουργεί διπλότυπο ενός απομακρυσμένο διακομιστή τοπικά. Στη συνέχεια, αντιστοιχίστε τη μονάδα δίσκου στον τοπικό, διπλότυπο διακομιστή. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μειώσετε το χρόνο αναμονής, μέσω της σύνδεσης με έναν τοπικό διακομιστή.

Μέθοδος 4: Χρήση συντόμευσης για τη θέση δικτύου

Χρησιμοποιήστε μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας των Microsoft Windows ή στην ενότητα "Θέσεις δικτύου" (My Network Places) για να συνδεθείτε με τη θέση δικτύου που θέλετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας συντόμευσης για μια θέση δικτύου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
308416 Τρόπος δημιουργίας συντόμευσης για μια θέση δικτύου στα Windows XP

Περισσότερες πληροφορίες

Κάθε θέση μιας λίστας ελέγχεται για να διασφαλιστεί ότι είναι διαθέσιμη και ότι έχετε δικαιώματα πρόσβασης κατά την εκτέλεση και των δύο ακόλουθων διαδικασιών σε προγράμματα του Microsoft Office:
 • Επιχειρείτε να ανοίξετε ή να αποθηκεύσετε ένα αρχείο.
 • Αποκτάτε πρόσβαση στη λίστα Διερεύνηση σε (Look in) ή Αποθήκευση σε (Save In).
Εάν κάποια αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου βρίσκεται σε κατάσταση που αναφέρεται στην ενότητα "Αιτία", θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για τον εντοπισμό της κατάστασης και για την επίλυσή της από το πρόγραμμα του Office. Για να αποφύγετε αυτήν τη συμπεριφορά, πρέπει να αποσυνδέσετε αυτήν την αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου. Μπορείτε να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της μονάδας δίσκου οποιαδήποτε στιγμή στην "Εξερεύνηση των Windows" (Windows Explorer). Εάν η μονάδα δίσκου είναι διαθέσιμη, αντιστοιχίστε ξανά τη μονάδα δίσκου δικτύου κάποια στιγμή αργότερα.

Για να αντιστοιχίσετε μια μονάδα δίσκου με έναν πόρο που είναι πάλι σε σύνδεση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αντιστοίχιση μονάδας δίσκου δικτύου (Map Network Drive).
 2. Στο πλαίσιο Μονάδα δίσκου (Drive), κάντε κλικ στο γράμμα μονάδας δίσκου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη μονάδα δίσκου δικτύου.
 3. Στο πλαίσιο Φάκελος (Folder), πληκτρολογήστε τα ακόλουθα
  \\όνομα_υπολογιστή\όνομα κοινόχρηστου στοιχείου

  όπου
  όνομα_υπολογιστή είναι το όνομα του διακομιστή που κάνει κοινή χρήση του πόρου και όνομα κοινόχρηστου στοιχείου είναι το όνομα του κοινόχρηστου πόρου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 4. Για να κάνετε μια αντιστοιχισμένη μη μόνιμη, κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Επανασύνδεση κατά την εκκίνηση (Reconnect At Logon).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
Εάν επιχειρείτε να συνδεθείτε με πόρους άλλων δικτύων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου. Οι μονάδες δίσκου δικτύου που δεν υπάρχουν πλέον, δεν είναι πλέον κοινόχρηστες ή είναι αφαιρούμενες μονάδες δίσκου χωρίς δυνατότητα πρόσβασης, πρέπει να παραμένουν μόνιμα αποσυνδεδεμένες, για να αποφεύγεται η επίδρασή τους στις επιδόσεις των προγραμμάτων του Office.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιστοίχισης πόρων δικτύου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
145843 Τρόπος σύνδεσης με έναν απομακρυσμένο διακομιστή, χρησιμοποιώντας σύνδεση δικτύου μέσω τηλεφώνου


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προβλήματα που αφορούν αντιστοιχισμένους πόρους δικτύου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
321126 Τα πλαίσια "Διερεύνηση σε" (Look In) και "Αποθήκευση σε" (Save In) σε κοινά παράθυρα διαλόγου καθυστερούν

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 313937 - Τελευταία αναθεώρηση: 31 Οκτ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια