Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Λείπει το NTLDR" (NTLDR is missing) κατά την εγκατάσταση ή την αναβάθμιση των Windows XP από Windows 95, Windows 98 ή Windows Millennium Edition

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο
255220 .

Συμπτώματα

Όταν επιχειρείτε να εγκαταστήσετε τα Microsoft Windows XP ή να αναβαθμίσετε σε Windows XP έναν υπολογιστή που εκτελεί τα Microsoft Windows 95, Windows 98 ή Windows Millennium Edition (Me), μπορεί να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους μετά την πρώτη επανεκκίνηση κατά τη διαδικασία εγκατάστασης:
Το NTLDR λείπει
Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για επανεκκίνηση.

(NTLDR is missing
Press any key to restart)

Αιτία

Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει εάν η υπάρχουσα εγκατάσταση των Windows 95, των Windows 98 ή των Windows Millennium Edition που διαθέτετε είχε κλωνοποιηθεί και στη συνέχεια εφαρμόστηκε σε μονάδα δίσκου με διαφορετική γεωμετρία από εκείνη της μονάδας δίσκου προέλευσης του κλωνοποιημένου αντιγράφου.

Για παράδειγμα, εκτελείτε τα Windows 98 σε μονάδα δίσκου 4 GB. Μετά την αναβάθμιση σε σκληρό δίσκο των 30 GB, χρησιμοποιείτε βοηθητικό πρόγραμμα αντιγραφής δίσκου άλλου κατασκευαστή, για να δημιουργήσετε ένα είδωλο της εγκατάστασης των Windows 98 που διαθέτετε και, στη συνέχεια, να εφαρμόσετε το είδωλο στη νέα μονάδα δίσκου. Αργότερα, κάνετε αναβάθμιση σε Windows XP. Για να το κάνετε αυτό, εγκαθιστάτε τα Windows XP επάνω στο κλωνοποιημένο είδωλο των Windows 98.

Για να παρουσιαστεί αυτό το πρόβλημα, πρέπει να ισχύουν όλες οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Το διαμέρισμα συστήματος/εκκίνησης έχει διαμορφωθεί με το σύστημα αρχείων FAT32.
 • Ο υπολογιστής ξεκινά χρησιμοποιώντας τις επεκτάσεις INT-13. (Το διαμέρισμα αυτό είναι μεγαλύτερο από 7,8 GB με τύπο αναγνωριστικού συστήματος 0C στον πίνακα διαμερισμάτων).
 • Λόγω της διαδικασίας κλωνοποίησης, η τιμή Heads (sides) στο FAT32 BIOS Parameter Block (BPB) δεν ταιριάζει με τη γεωμετρία της φυσικής μονάδας δίσκου.
Ο κωδικός εκκίνησης των Windows 95, των Windows 98 ή των Windows Millennium Edition αγνοεί την τιμή Heads στο BPB και πραγματοποιεί εκκίνηση των προγραμμάτων αυτών παρόλο που η τιμή δεν είναι έγκυρη. Ωστόσο, ο κωδικός εκκίνησης των Microsoft Windows 2000 και των Windows XP απαιτεί αυτήν την τιμή και η εκκίνηση αποτυγχάνει εάν η τιμή δεν είναι έγκυρη.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, διορθώστε την τιμή Heads (sides) του FAT32 BPB, ώστε να μπορεί να συνεχιστεί η εκκίνηση των Windows XP. Για να ενημερώσετε την τιμή, συντάξτε ξανά τον κώδικα εκκίνησης των Windows 95, των Windows 98 ή των Windows Millennium Edition. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή χρησιμοποιώντας τη δισκέτα εκκίνησης των Windows 95, Windows 98 ή Windows Millennium Edition, η οποία περιέχει το αρχείο Sys.com. (Από προεπιλογή, αυτό το αρχείο περιλαμβάνεται.)
 2. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου Msdos.sys στο ριζικό κατάλογο της μονάδας δίσκου του συστήματός σας. Για να το κάνετε αυτό, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές σε μια γραμμή εντολών:
  attrib -h -r -s c:\msdos.sys
  rename msdos.sys *.ysy
 3. Σε μια γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε sys c: για να συντάξετε ξανά τον κωδικό εκκίνησης των Windows 95, των Windows 98 ή των Windows Millennium Edition με ακριβείς πληροφορίες BPB. Εάν η εντολή αυτή εκτελεστεί με επιτυχία, προχωρήστε στο βήμα 4.

  Εάν χρησιμοποιείτε δισκέτα εκκίνησης των Windows Millennium Edition και λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους, ένα ή περισσότερα από τα αρχεία της εγκατάστασης των Windows Millennium Edition έχει καταργηθεί:
  Δεν είναι δυνατή η εύρεση του αρχείου συστήματος στις τυποποιημένες θέσεις στη μονάδα δίσκου C:

  (Cannot find the system file in the standard localtions on drive C:)
  Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να τοποθετήσετε τα σωστά αρχεία στη μονάδα δίσκου, ώστε η εντολή sys να μπορεί να τα εντοπίσει:
  • Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές. Πιέστε το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε εντολή:
   c:
   cd\windows
   Εάν τα Windows είναι εγκατεστημένα σε ένα φάκελο εκτός του φακέλου των Windows, προσαρμόστε ανάλογα τις εντολές.
  • Προσπαθήστε να μεταβείτε στο φάκελο Command πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή:
   cd command
   Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους που δηλώνει ότι η διαδρομή δεν βρέθηκε, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για να δημιουργήσετε το φάκελο Command και, στη συνέχεια, εκτελέστε ξανά την εντολή cd command:
   md command
  • Μεταβείτε στο φάκελο EBD πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή:
   cd ebd
   Εάν δεν εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους που να δηλώνει ότι η διαδρομή δεν βρέθηκε, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για να δημιουργήσετε το φάκελο EBD και, στη συνέχεια, επαναλάβετε την εντολή cd ebd:
   md ebd
  • Στο φάκελο EBD, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές για να αντιγράψετε το αρχείο Io.sys από τη ρίζα του σκληρού δίσκου και για να μετονομάσετε το αρχείο Io.sys σε Winboot.sys:
   attrib -s -h -r c:\io.sys
   copy c:\io.sys winboot.sys
   Το Winboot.sys είναι το αρχείο που χρειάζεται το Sys.com.
  • Μεταβείτε ξανά στη μονάδα δίσκου A και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές:
   a:
   sys c:
  Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές για να επαναφέρετε το πρωτότυπο αρχείο Msdos.sys. Πιέστε το πλήκτρο ENTER έπειτα από κάθε εντολή:
  attrib -s -h -r c:\msdos.sys
  copy c:\msdos.ysy c:\msdos.sys
  Πιέστε το πλήκτρο Y για να αντικαταστήσετε το υπάρχον αρχείο Msdos.sys. Θα εμφανιστεί το μήνυμα επαλήθευσης 1 FILE(S) COPIED που δηλώνει ότι το αρχείο αντικαταστάθηκε.
 4. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή στα Windows 95, Windows 98 ή Windows Millennium Edition και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ή να αναβαθμίσετε ξανά τα Windows XP.

  Σημείωση Ως εναλλακτική λύση, μπορείτε μετά την εκτέλεση της εντολής sys c: να ξεκινήσετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε την εντολή fixboot, για να συντάξετε ξανά τον κωδικό εκκίνησης των Windows ΧΡ. Με αυτήν τη διαδικασία, η αρχική εγκατάσταση συνεχίζεται κανονικά.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
178947 Το αρχείο μητρώου δεν εντοπίστηκε. Οι υπηρεσίες μητρώου ενδέχεται...

318948 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Το NTLDR λείπει ή είναι κατεστραμμένο" (NTLDR is missing or corrupt) στη διάρκεια της αναβάθμισης των Windows 2000 ή των Windows NT 4.0

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314057 - Τελευταία αναθεώρηση: 18 Νοε 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια