Η πιο πρόσφατη λίστα συμβατότητας υλικού (HCL) των Windows XP

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000 και Microsoft Windows NT, ανατρέξτε στο άρθρο131303 .

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τη φύση της Λίστας συμβατότητας υλικού (HCL) των Microsoft Windows και παρέχει μια σύνδεση με την τοποθεσία της Microsoft στο Web, όπου μπορείτε να προβάλετε την πιο πρόσφατη Λίστα συμβατότητας υλικού (HCL).

Περισσότερες πληροφορίες

Η Λίστα συμβατότητας υλικού (HCL) αναγράφει τους υπολογιστές και τα στοιχεία υλικού υπολογιστών τα οποία έχουν υποβληθεί σε διεξοδικούς ελέγχους με προϊόντα των Windows για σταθερότητα και συμβατότητα. Η ομάδα Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services) χρησιμοποιεί τη Λίστα συμβατότητας υλικού (HCL), για να εντοπίσει υπολογιστές και συστατικά που υποστηρίζονται, ώστε να χρησιμοποιηθούν με το λειτουργικό σύστημα των Windows.

Πριν να εγκαταστήσετε τα Microsoft Windows XP σε έναν υπολογιστή, ελέγξτε τη Λίστα συμβατότητας υλικού (HCL), για να βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής έχει πιστοποιηθεί από τη Microsoft ως συμβατός με τα Windows.

Για να αποκτήσετε την τελευταία έκδοση της λίστας HCL των Windows, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για να βρείτε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα υλικού και λογισμικού με τα Windows XP, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314062 - Τελευταία αναθεώρηση: 27 Δεκ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια