Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν μηνύματα σφάλματος σχετικά με τα αναγνωριστικά συμβάντος 9 και 11

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες για την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι κατανοείτε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο ζήτημα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου για τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο
154690 .

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις μεθόδους αντιμετώπισης προβλημάτων, τις οποίες μπορείτε χρησιμοποιήσετε όταν καταγράφονται πληροφορίες παρόμοιες με των ακόλουθων παραδειγμάτων στο αρχείο καταγραφής συστήματος.
Αναγνωριστικό συμβάντος: 9
Προέλευση : Aic78xx
Περιγραφή: Η συσκευή, \Device\ScsiPort0, δεν αποκρίθηκε μέσα στο χρονικό όριο.


(Event ID: 9
Source: Aic78xx
Description: The device, \Device\ScsiPort0, did not respond within the timeout period.)
-ή-
Αναγνωριστικό συμβάντος: 11
Προέλευση: Aic78xx
Περιγραφή: Το πρόγραμμα οδήγησης εντόπισε ένα σφάλμα ελεγκτή στο Device\ScsiPort0.

(Event ID: 11
Source: Aic78xx
Description: The driver detected a controller error on Device\ScsiPort0.)
Το όνομα της προέλευσης μπορεί να είναι το όνομα οποιουδήποτε ελεγκτή, για παράδειγμα, Atdisk ή ATAPI.

Περισσότερες πληροφορίες

Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, τα μηνύματα αυτά εμφανίζονται εξαιτίας προβλημάτων υλικού. Η προέλευση ενδέχεται να είναι ο ελεγκτής ή (πιθανότατα) μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη στον ελεγκτή. Το πρόβλημα υλικού μπορεί να είναι κακή καλωδίωση, λανθασμένες ρυθμίσεις τερματισμού ή ταχύτητας μεταφοράς, αργή ανταπόκριση της συσκευής στην παραχώρηση του διαύλου SCSI, ελαττωματική συσκευή ή, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, κακή σύνταξη του προγράμματος οδήγησης συσκευής.

Εντοπισμός της προέλευσης του προβλήματος

Ακολουθούν μερικές συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για να σας βοηθήσουν στη διάγνωση και τον εντοπισμό του προβλήματος:
 • Διαβάστε το τεχνικό εγχειρίδιο του ελεγκτή SCSI για να προσδιορίσετε τις απαιτήσεις τερματισμού. Πολλοί σύγχρονοι ελεγκτές SCSI απαιτούν ενεργούς τερματικούς συνδέσμους (τουλάχιστον μία από τις συσκευές στο δίαυλο πρέπει να παρέχει ισχύ τερματισμού). Για το σωστό τερματισμό απαιτείται ένας τερματικός σύνδεσμος (αντίσταση) και μια συσκευή που θα παρέχει ένα σήμα στο δίαυλο για την ισχύ τερματισμού. Το πρότυπο SCSI-2 καθορίζει ότι ο ελεγκτής (που κάνει την έναρξη) πρέπει να παρέχει ισχύ τερματισμού. Επομένως, οποιοσδήποτε ελεγκτής παρουσιάζεται ως συμβατός με SCSI-2 πιθανότατα παρέχει ισχύ τερματισμού, αλλά θα πρέπει να το ελέγξετε για να βεβαιωθείτε.

  Επίσης, πολλές συσκευές, ειδικότερα μονάδες δίσκων, παρέχουν ισχύ τερματισμού. Εάν υπάρχει γέφυρα βραχυκύκλωσης που ονομάζεται Trmpwr, ενεργοποιήστε αυτή τη γέφυρα βραχυκύκλωσης.
 • Εάν είναι συνδεδεμένες και εσωτερικές και εξωτερικές συσκευές SCSI, βεβαιωθείτε ότι η τελευταία συσκευή της αλυσίδας τερματίζεται, και ότι δεν τερματίζονται οι ενδιάμεσες συσκευές.
 • Εάν υπάρχει μόνο μία αλυσίδα SCSI (όλες εσωτερικές ή όλες εξωτερικές), βεβαιωθείτε ότι η τελευταία συσκευή της αλυσίδας SCSI τερματίζεται, καθώς και ότι τερματίζεται και ο ίδιος ο ελεγκτής SCSI. Αυτό είναι συνήθως μια ρύθμιση του BIOS.
 • Ελέγξτε για χαλαρά ή κακής ποιότητας καλώδια SCSI. Μια μεγάλη αλυσίδα καλωδίων, τόσο με εσωτερικά όσο και με εξωτερικά καλώδια μπορεί να υποβαθμίσει το σήμα. Σε μια προδιαγραφή SCSI στην οποία καθορίζεται μεγάλη απόσταση θεωρείται ότι δεν υπάρχουν διαρροές ή παρεμβολές στα καλώδια. Στην πραγματικότητα η απόσταση είναι γενικά μικρότερη. Τα εξωτερικά καλώδια με μήκος 2 μέτρα ή μεγαλύτερα πρέπει να αντικαθίστανται με καλώδια μήκους 1 μέτρου.
 • Αναζητήστε αφαιρούμενα περιστρεφόμενα μέσα, όπως αφαιρούμενες μονάδες σκληρού δίσκου. Τα αφαιρούμενα περιστρεφόμενα μέσα καθυστερούν να κάνουν επανεκκίνηση σε σχέση με άλλα αφαιρούμενα μέσα και ενδέχεται να δημιουργήσουν ένα αναγνωριστικό συμβάντος 11 κατά την επαναφορά της λειτουργίας από αναστολή ή αδρανοποίηση. Μετά την εκκίνηση της συσκευής μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν.
 • Σημειώστε πότε καταγράφονται τα μηνύματα συμβάντων και προσπαθήστε να προσδιορίσετε αν συμπίπτουν με κάποια χρονοδιαγράμματα διαδικασιών (όπως η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας) ή με φόρτο επεξεργασίας στο δίσκο. Αυτό μπορεί να εντοπίσει τη συσκευή που προκαλεί τα σφάλματα.

  Η τάση των μονάδων δίσκου να παρουσιάζουν τέτοιου είδους ζητήματα σε περιόδους μεγάλου φόρτου οφείλεται συχνά στους αργούς μικροεπεξεργαστές. Σε ένα περιβάλλον πολλαπλών εργασιών, ο επεξεργαστής ίσως να μην αρκετά γρήγορος για να επεξεργαστεί όλες τις εντολές εισόδου/εξόδου που φτάνουν σχεδόν ταυτόχρονα.
 • Μειώστε τις ρυθμίσεις ταχύτητας μεταφοράς εάν τα χρονικά όρια συσχετίζονται με τις μονάδες μαγνητοταινίας. Συνήθως, η χρήση ταχύτητας μεταφοράς των 5 mbs διορθώνει τα χρονικά όρια.
 • Απλοποιήστε την αλυσίδα SCSI/IDE αφαιρώντας συσκευές. Εάν υποπτεύεστε ότι μια συγκεκριμένη συσκευή προκαλεί το πρόβλημα, μετακινήστε την σε άλλον ελεγκτή. Εάν η συσκευή εξακολουθήσει να παρουσιάζει αυτή τη συμπεριφορά, αντικαταστήστε την.
 • Ελέγξτε τις αναθεωρήσεις του BIOS του ελεγκτή SCSI και του υλικολογισμικού της συσκευής και αποκτήστε τις πιο πρόσφατες εκδόσεις από τον κατασκευαστή. (Υπάρχει μια διαδικασία για τον έλεγχο του αριθμού μοντέλου και της αναθεώρησης υλικολογισμικού παρακάτω σε αυτό το άρθρο.)
 • Ελέγξτε την έκδοση του προγράμματος οδήγησης συσκευής SCSI. Το πρόγραμμα οδήγησης SCSI βρίσκεται στο φάκελο %SystemRoot%\System32\Drivers. Δείτε την έκδοση στις ιδιότητες του αρχείου προγράμματος οδήγησης. Εάν το πρόγραμμα οδήγησης δεν είναι ενημερωμένο, μάθετε εάν ο κατασκευαστής έχει διαθέσιμη μια νεότερη έκδοση.
 • Καταργήστε άλλους ελεγκτές που ενδέχεται να δημιουργούν ζητήματα ασυμφωνίας διαύλου.
 • Ελέγξτε εάν μια διαμόρφωση χαμηλού επιπέδου που διεξάγεται από τον ελεγκτή SCSI επιλύει αυτά τα μηνύματα συμβάντος.
 • Χρησιμοποιήστε διαφορετική μάρκα ή διαφορετικό μοντέλο οποιουδήποτε ύποπτου υλικού.

Έλεγχος του αριθμού μοντέλου και της αναθεώρησης υλικολογισμικού μιας συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Ο αριθμός μοντέλου της συσκευής και η αναθεώρηση υλικολογισμικού βρίσκονται στο μητρώο των Windows. Για να προβάλετε αυτές τις πληροφορίες, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εκκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe).
 2. Εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί στο μητρώο
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Devicemap\Scsi\ScsiPortx\ScsiBusx\ TargetIdx\LogicalUnitIdx
  όπου η μεταβλητή x εξαρτάται από τον αριθμό της συσκευής.
 3. Δείτε την τιμή αναγνωριστικού REG_SZ, για να μάθετε τις τιμές του αριθμού μοντέλου και της αναθεώρησης υλικολογισμικού. Για παράδειγμα, εάν δείτε

  SEAGATE ST32430N 0510
  0510 είναι η τιμή αναθεώρησης υλικολογισμικού.
 4. Καταγράψτε τον αριθμό μοντέλου και την έκδοση υλικολογισμικού της συσκευής και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για γνωστά θέματα που αφορούν αυτό το μοντέλο ή τη συσκευή.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314093 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Αυγ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια