Τρόπος χρήσης του βοηθητικού προγράμματος Convert.exe για τη μετατροπή διαμερίσματος στο σύστημα αρχείων NTFS

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο
214579 .

Περίληψη

Τα Windows XP υποστηρίζουν δύο συστήματα αρχείων μονάδας δίσκου: το σύστημα αρχείων πίνακα εκχώρησης αρχείων (FAT) και το σύστημα αρχείων NTFS. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο μετατροπής ενός διαμερίσματος FAT σε διαμέρισμα NTFS και περιγράφει τα ζητήματα που πρέπει να λάβετε υπόψη.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα Windows XP περιλαμβάνουν το βοηθητικό πρόγραμμα Convert.exe για τη μετατροπή διαμερίσματος FAT σε διαμέρισμα NTFS. Το εργαλείο Convert.exe είναι εύκολο στη χρήση, αλλά υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που θα πρέπει να λάβετε υπόψη πριν από τη χρήση του βοηθητικού προγράμματος.

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη τους ακόλουθους περιορισμούς πριν από τη μετατροπή διαμερίσματος FAT σε NTFS:
 • Η μετατροπή είναι μια μη αντιστρέψιμη διαδικασία. Αφού μετατρέψετε ένα διαμέρισμα σε NTFS, δεν είναι δυνατή η επαναφορά του σε FAT. Για να επαναφέρετε το διαμέρισμα σε μορφή FAT, πρέπει να γίνει νέα διαμόρφωση του διαμερίσματος σε μορφή FAT, με αποτέλεσμα τη διαγραφή όλων των δεδομένων του διαμερίσματος. Η επαναφορά των δεδομένων μπορεί τότε να γίνει από αντίγραφο ασφαλείας.
 • Μετά τη μετατροπή οποιασδήποτε μονάδας δίσκου του υπολογιστή σε NTFS, δεν είναι δυνατή η κατάργηση των Windows XP για να επιστρέψετε σε Windows 98 ή Windows Millennium Edition (Me).
 • Δεν είναι δυνατή η μετατροπή διαμερίσματος συστήματος ενός υπολογιστή RISC σε NTFS. Η προδιαγραφή ARC απαιτεί το διαμέρισμα συστήματος να είναι FAT. Είναι δυνατή η δημιουργία μικρού διαμερίσματος FAT (1-megabyte) για το διαμέρισμα συστήματος και μετά η εγκατάσταση των Windows σε διαμέρισμα NTFS (το διαμέρισμα εκκίνησης).
 • Το εργαλείο Convert.exe απαιτεί την ύπαρξη συγκεκριμένου ελεύθερου χώρου στη μονάδα δίσκου, για να είναι δυνατή η μετατροπή του συστήματος αρχείων.Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο στο δίσκο για μετατροπή, κάντε κλικ στον αριθμό άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  156560 Απαιτείται ελεύθερος χώρος στο δίσκο για τη μετατροπή του συστήματος αρχείων FAT σε NTFS
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και η πιθανότητα καταστροφής ή απώλειας δεδομένων κατά τη μετατροπή από FAT σε NTFS είναι πολύ μικρή, καλό είναι να δημιουργήσετε ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων της μονάδας δίσκου προς μετατροπή πριν να εκτελέσετε την εντολή convert. Πριν να συνεχίσετε, συνιστάται να επαληθεύσετε την ακεραιότητα του αντιγράφου ασφαλείας.

Για να μετατρέψετε ένα διαμέρισμα FAT σε NTFS, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε
  CONVERTόνομα_μονάδας_δίσκου: /FS:NTFS.
 3. Το εργαλείο Convert.exe επιχειρεί τη μετατροπή του διαμερίσματος σε NTFS.
Ενώ εκτελείται η εντολή Convert, ενδέχεται να παρουσιαστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Η λειτουργία μετατροπής δεν μπορεί να αποκτήσει αποκλειστική πρόσβαση στη
όνομα_μονάδας_δίσκου: και έτσι δεν μπορεί να τη μετατρέψει αυτή τη στιγμή. Θέλετε να προγραμματίσετε τη μετατροπή την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει το σύστημα (Υ(Ναι)/Ν(Όχι));

(Convert cannot gain exclusive access to the driveletter:, so it cannot convert it now. Would you like to schedule it to be converted the next time the system restarts (Y/N)?)
Αυτό το μήνυμα λάθους εμφανίζεται όταν ισχύει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες τρεις συνθήκες:
 • Αν εκτελέσετε την εντολή CONVERT ενώ ο τρέχων κατάλογος υπάρχει στη μονάδα δίσκου προς μετατροπή (για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσετε CONVERT F: /FS:NTFSστη γραμμή εντολών F:\>).

  Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes) του μηνύματος λάθους και, στη συνέχεια, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή ή επιλέξτε έναν κατάλογο άλλης μονάδας δίσκου και πληκτρολογήστε ξανά την εντολή.
 • Εάν ένα πρόγραμμα έχει αρχείο ανοικτό στη μονάδα δίσκου προς μετατροπή.

  Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes) του μηνύματος λάθους, ώστε να πραγματοποιηθεί η μετατροπή της μονάδας δίσκου στην επόμενη επανεκκίνηση του υπολογιστή ή κλείστε οποιαδήποτε προγράμματα που ενδέχεται να χρησιμοποιούν αρχεία στη μονάδα δίσκου. Αυτό ισχύει επίσης για χρήστες που συνδέονται με αρχεία μέσω δικτύου και με αρχείο σελιδοποίησης που υπάρχει στη μονάδα δίσκου.
 • Αν επιχειρήσετε να μετατρέψετε το διαμέρισμα από το οποίο εκτελείται το λειτουργικό σύστημα.

  Δεν είναι δυνατή η μετατροπή του διαμερίσματος εκκίνησης ενώ εκτελείται το λειτουργικό σύστημα. Για να μετατρέψετε το διαμέρισμα εκκίνησης, είναι πάντοτε απαραίτητη η εκτέλεση της εντολής CONVERT. Κάντε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes) του μηνύματος λάθους και, στη συνέχεια, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή. Το διαμέρισμα μετατρέπεται στην επόμενη επανεκκίνηση του υπολογιστή. Εναλλακτικά, μπορείτε να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σε εγκατάσταση των Windows XP που υπάρχει σε διαφορετικό διαμέρισμα και να μετατρέψετε το διαμέρισμα εκκίνησης από αυτήν την εγκατάσταση των Windows XP.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στα συστήματα αρχείων FAT και NTFS, μαζί με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του καθένα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
100108 Επισκόπηση των συστημάτων αρχείων FAT, HPFS και NTFS
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314097 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια