Σύγκριση αποθήκευσης σε δυναμικό και σε βασικό δίσκο στα Windows XP

Περίληψη

Τα Microsoft Windows XP προσφέρουν δύο τύπους αποθήκευσης δίσκου: τον βασικό και τον δυναμικό.

Αποθήκευση σε βασικό δίσκο

Η βασική αποθήκευση χρησιμοποιεί κανονικούς πίνακες διαμερισμάτων που υποστηρίζονται από το MS-DOS, τα Microsoft Windows 95, τα Microsoft Windows 98, τα Microsoft Windows Millennium Edition (Me), τα Microsoft Windows NT, τα Microsoft Windows 2000 και τα Windows XP. Ένας δίσκος που προετοιμάζεται για βασική αποθήκευση ονομάζεται βασικός (basic) δίσκος. Ένας βασικός δίσκος περιέχει βασικούς τόμους, όπως πρωτεύοντα διαμερίσματα, εκτεταμένα διαμερίσματα και λογικές μονάδες δίσκων.


Επιπλέον, οι βασικοί τόμοι περιλαμβάνουν τόμους πολλών δίσκων οι οποίοι δημιουργούνται με χρήση των Windows NT 4.0 ή παλιότερες εκδόσεις, όπως σύνολα τόμων, σύνολα διαγραμμίσεων, σύνολα ειδώλων και σύνολα διαγραμμίσεων με ισοτιμία. Τα Windows XP δεν υποστηρίζουν αυτούς τους βασικούς τόμους πολλών δίσκων. Για όλα τα σύνολα τόμων, τα σύνολα διαγραμμίσεων, τα σύνολα ειδώλων ή τα σύνολα διαγραμμίσεων με ισοτιμία πρέπει να δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας, και κατόπιν να διαγραφούν ή να μετατραπούν σε δυναμικούς δίσκους, πριν από την εγκατάσταση των Windows XP Professional.

Αποθήκευση σε δυναμικό δίσκο

Η δυναμική αποθήκευση υποστηρίζεται από τα Windows 2000 και τα Windows XP Professional. Ένας δίσκος που προετοιμάζεται για δυναμική αποθήκευση ονομάζεται δυναμικός (dynamic) δίσκος. Ένας δυναμικός δίσκος περιέχει δυναμικούς τόμους, όπως απλούς τόμους, διευρυμένους τόμους, διαγραμμισμένους τόπους, τόμους ειδώλων, και τόμους RAID-5.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δυναμικοί δίσκοι δεν υποστηρίζονται στους φορητούς υπολογιστές ή στους υπολογιστές που βασίζονται στα Windows XP Home Edition.


Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε τόμους ειδώλων και τόμους RAID-5 σε υπολογιστές που βασίζονται σε Windows XP Home Edition, Windows XP Professional ή Windows XP 64-Bit Edition. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows XP Professional, για να δημιουργήσετε τόμους ειδώλων ή RAID-5 σε απομακρυσμένους υπολογιστές με Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server ή Windows 2000 Datacenter Server. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή στον απομακρυσμένο υπολογιστή.

Οι τύποι αποθήκευσης είναι ξεχωριστοί από τον τύπο συστήματος αρχείων. Ένας βασικός ή ένας δυναμικός δίσκος μπορεί να περιέχει οποιονδήποτε συνδυασμό διαμερισμάτων ή τόμων FAT16, FAT32 ή NTFS.

Ένα σύστημα δίσκων μπορεί να περιέχει οποιονδήποτε συνδυασμό τύπων αποθήκευσης. Ωστόσο, όλοι οι τόμοι που βρίσκονται στον ίδιο δίσκο πρέπει να χρησιμοποιούν τον ίδιο τύπο αποθήκευσης.

Μετατροπή βασικού δίσκου σε δυναμικό

Χρησιμοποιήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείριση Δίσκων (Disk Management) των Windows XP, για να μετατρέψετε έναν βασικό δίσκο σε δυναμικό. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής (Administrator) ή ως μέλος της ομάδας διαχειριστών Administrators.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επιδόσεις και Συντήρηση (Performance and Maintenance), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και τέλος κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Διαχείριση Υπολογιστή (Computer Management).
 4. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση δίσκων (Disk Management).
 5. Στο κάτω δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στον βασικό δίσκο που θέλετε να μετατρέψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετατροπή σε δυναμικό δίσκο (Convert to Dynamic Disk).


  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Πρέπει να κάνετε δεξιό κλικ στην γκρι περιοχή που περιέχει τον τίτλο του δίσκου στην αριστερή πλευρά του παραθύρου λεπτομερειών. Για παράδειγμα, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Δίσκος 0 (Disk 0).
 6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που βρίσκεται δίπλα στο δίσκο που θέλετε να μετατρέψετε (εάν δεν είναι επιλεγμένο ήδη) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details), για να προβάλετε τη λίστα των τόμων του δίσκου.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή (Convert).
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν σας ζητηθεί να γίνει μετατροπή του δίσκου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφού μετατρέψετε έναν βασικό δίσκο σε δυναμικό, η τοπική πρόσβαση στον δυναμικό δίσκο περιορίζεται στα Windows 2000 και στα Windows XP Professional. Επιπλέον, αφού μετατρέψετε έναν βασικό δίσκο σε δυναμικό, οι δυναμικοί τόμοι δεν είναι δυνατό να μετατραπούν πάλι σε διαμερίσματα. Πρέπει να διαγράψετε πρώτα όλους τους δυναμικούς τόμους του δίσκου και στη συνέχεια να μετατρέψετε πάλι τον δυναμικό δίσκο σε βασικό δίσκο. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τα δεδομένα σας, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων ή να τα μεταφέρετε σε άλλον τόμο.

Περισσότερες πληροφορίες

Όροι δυναμικής αποθήκευσης:
 • Ένας τόμος (volume) είναι μια μονάδα αποθήκευσης που αποτελείται από ελεύθερο χώρο σε έναν ή περισσότερους δίσκους. Είναι δυνατό να διαμορφωθεί με ένα σύστημα αρχείο και να του αντιστοιχιστεί ένα γράμμα μονάδας δίσκου. Οι τόμοι των δυναμικών δίσκων είναι δυνατό να έχουν οποιαδήποτε από τις εξής διατάξεις: απλή (simple), διευρυμένη (spanned), ειδώλου (mirrored), διαγραμμισμένη (striped) ή RAID-5.
 • Ένας απλός τόμος (simple volume) χρησιμοποιεί ελεύθερο χώρο από έναν μόνο δίσκο. Μπορεί να είναι μία μόνο περιοχή του δίσκου ή να αποτελείται από πολλές, συνδεδεμένες περιοχές. Ένας απλός τόμος μπορεί να εκτείνεται στον ίδιο δίσκο ή σε επιπλέον δίσκους. Αν ένας απλός τόμος εκτείνεται σε πολλούς δίσκους, γίνεται διευρυμένος τόμος.
 • Ένας διευρυμένος τόμος (spanned volume) δημιουργείται από ελεύθερο χώρο δίσκου που έχει ενωθεί από πολλούς δίσκους. Μπορείτε να επεκτείνετε έναν διευρυμένο τόμο σε 32 δίσκους το ανώτερο. Δεν είναι δυνατό να δημιουργηθεί είδωλο ενός διευρυμένου τόμου και ο τόμος αυτός δεν είναι ανεκτικός σε σφάλματα.
 • Ένας διαγραμμισμένος τόμος (striped volume) είναι ένας τόμος του οποίου τα δεδομένα παρεμβάλλονται σε δύο ή περισσότερους φυσικούς δίσκους. Τα δεδομένα σε αυτόν τον τύπο τόμου κατανέμονται διαδοχικά και ομοιόμορφα σε καθέναν από τους φυσικούς δίσκους. Δεν είναι δυνατό να δημιουργηθεί είδωλο ενός διαγραμμισμένου τόμου και ο τόμος αυτός δεν είναι ανεκτικός σε σφάλματα. Η διαγράμμιση είναι επίσης γνωστή ως RAID-0.
 • Ένας τόμος ειδώλου (mirrored volume) είναι ένας ανεκτικός σε σφάλματα τόμος, τα δεδομένα του οποίου αναπαράγονται σε δύο φυσικούς δίσκους. Όλα τα δεδομένα του ενός τόμου αντιγράφονται σε έναν άλλο δίσκο για να υπάρχει επάρκεια δεδομένων. Αν ένας από τους δίσκους καταστραφεί, θα είναι δυνατή η πρόσβαση στα δεδομένα από τον άλλο δίσκο. Δεν είναι δυνατή η επέκταση ενός τόμου ειδώλου. Η δημιουργία ειδώλου είναι επίσης γνωστή ως RAID-1.
 • Ένας τόμος RAID-5 είναι ένας ανεκτικός σε σφάλματα τόμος, τα δεδομένα του οποίου διαγραμμίζονται σε έναν πίνακα τριών ή περισσότερων δίσκων. Η ισοτιμία (Parity) (μια υπολογισμένη τιμή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναδόμηση δεδομένων έπειτα από καταστροφή) διαγραμμίζεται και αυτή στο πίνακα δίσκων. Εάν παρουσιαστεί σφάλμα σε έναν φυσικό δίσκο, το τμήμα του τόμου RAID-5 που βρισκόταν στο δίσκο όπου παρουσιάστηκε το σφάλμα είναι δυνατό να αναδημιουργηθεί από το εναπομείναντα δεδομένα και την ισοτιμία. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία ειδώλου ή η επέκταση ενός τόμου RAID-5.
 • Ο τόμος συστήματος (system volume) περιέχει τα αρχεία που αφορούν το υλικό και είναι απαραίτητα για τη φόρτωση των Windows (για παράδειγμα, Ntldr, Boot.ini και Ntdetect.com). Ο τόμος συστήματος μπορεί, χωρίς να είναι απαραίτητο, να είναι ο ίδιος με τον τόμο εκκίνησης.
 • Ο τόμος εκκίνησης (boot volume) περιέχει τα αρχεία του λειτουργικού συστήματος των Windows που βρίσκονται στους φακέλους %Systemroot% και %Systemroot%\System32. Ο τόμος εκκίνησης μπορεί, χωρίς να είναι απαραίτητο, να είναι ο ίδιος με τον τόμο συστήματος.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη μετατροπή βασικών και δυναμικών δίσκων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
309044 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Μετατροπή σε βασικό και δυναμικό δίσκο στα Windows XP Professional
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων βασικών δίσκων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
309000 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση της Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management) για τη ρύθμιση παραμέτρων βασικών δίσκων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων δυναμικών δίσκων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
308424 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση της Διαχείρισης Δίσκων (Disk Management) για τη ρύθμιση παραμέτρων δυναμικών δίσκων

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός τόμου ειδώλου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307880 Τρόπος δημιουργίας ενός τόμου ειδώλου σε έναν απομακρυσμένο υπολογιστή που βασίζεται στα Windows 2000 σε υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός τόμου RAID-5, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
309043 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Δημιουργία τόμου RAID-5

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314343 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια