Περιορισμοί του συστήματος αρχείων FAT32 στα Windows XP

Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο
184006 .

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τους περιορισμούς του συστήματος αρχείων FAT32 στα Windows XP.

Περισσότερες πληροφορίες

Έχετε υπόψη τους ακόλουθους περιορισμούς, όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα αρχείων FAT32 με τα Windows XP:
 • Τα συμπλέγματα δεν είναι δυνατόν να είναι 64 kilobyte (KB) ή μεγαλύτερα. Εάν τα συμπλέγματα είναι 64 KB ή μεγαλύτερα, ορισμένα προγράμματα (όπως τα προγράμματα Εγκατάστασης (Setup)) ίσως να μην υπολογίζουν σωστά το διαθέσιμο χώρο στο δίσκο.
 • Ένας τόμος FAT32 πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 65.527 συμπλέγματα. Δεν μπορείτε να αυξήσετε το μέγεθος των συμπλεγμάτων σε έναν τόμο που χρησιμοποιεί σύστημα αρχείων FAT32, ώστε να περιέχει λιγότερα από 65.527 συμπλέγματα.
 • Το μέγιστο μέγεθος δίσκου είναι περίπου 8 terabyte, όταν λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες μεταβλητές: Ο μέγιστος δυνατός αριθμός συμπλεγμάτων σε έναν τόμο FAT32 είναι 268.435.445, με μέγιστο αριθμό 32 KB ανά σύμπλεγμα, μαζί με το χώρο που απαιτείται για τον πίνακα εκχώρησης αρχείων (FAT).
 • Δεν μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος των συμπλεγμάτων σε ένα τόμο FAT32, ώστε το μέγεθος του πίνακα FAT να είναι μεγαλύτερο από 16 megabyte (MB) μείον 64 KB.
 • Δεν μπορείτε να διαμορφώσετε έναν τόμο μεγαλύτερο σε μέγεθος από 32 gigabyte (GB), χρησιμοποιώντας σύστημα αρχείων FAT32 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης των Windows XP. Τα Windows XP μπορούν να ενεργοποιήσουν και να υποστηρίξουν τόμους FAT32 μεγαλύτερους των 32 GB (οι οποίοι υπόκεινται στους άλλους περιορισμούς), αλλά δεν μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τόμο FAT32 μεγαλύτερο των 32 GB χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Διαμόρφωση" (Format) κατά την εγκατάσταση. Εάν χρειαστεί να διαμορφώσετε έναν τόμο μεγαλύτερο των 32 GB, χρησιμοποιήστε για αυτόν το σκοπό το σύστημα αρχείων NTFS. Μια άλλη επιλογή είναι να ξεκινήσετε από μία δισκέτα εκκίνησης (Startup disk) των Microsoft Windows 98 ή των Microsoft Windows Millennium Edition (Me) και να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Format που περιλαμβάνεται στη δισκέτα.


  Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο χρήσης μιας δισκέτας εκκίνησης (Startup disk) των Microsoft Windows 98 ή των Microsoft Windows Millennium Edition (Me) με σκοπό τη διαμόρφωση ενός σκληρού δίσκου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  255867 Τρόπος χρήσης εργαλείων Fdisk και Format για δημιουργία διαμερισμάτων ή νέα δημιουργία διαμερισμάτων σε σκληρό δίσκο
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την προσπάθεια διαμόρφωσης ενός διαμερίσματος FAT32 μεγαλύτερου των 32 GB, η διαμόρφωση αποτυγχάνει προς το τέλος της διαδικασίας και ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Διαχείριση λογικού δίσκου: Το μέγεθος του τόμου είναι πολύ μεγάλο.


  (Logical Disk Manager: Volume size too big.)
 • Το MS-DOS, η αρχική έκδοση των Microsoft Windows 95 και τα Microsoft Windows NT 4.0 και παλαιότερες εκδόσεις δεν αναγνωρίζουν τα διαμερίσματα FAT32 και δεν είναι δυνατή η εκκίνησή τους από τόμο FAT32.
 • Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε αρχεία μεγαλύτερα των (2^32)-1 byte (κατά ένα byte λιγότερα από 4 GB) σε ένα διαμέρισμα FAT32.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αρχείων FAT32, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
310525 Περιγραφή του συστήματος αρχείων FAT32 στα Windows XP
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μετατροπής ενός τόμου FAT32 σε NTFS, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307881 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Μετατροπή τόμου FAT16 ή FAT32 σε NTFS
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314463 - Τελευταία αναθεώρηση: 30 Νοε 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια