Ορισμοί για τους συστήματος και εκκίνησης όγκου

Για την έκδοση Microsoft Windows 2000 αυτού του άρθρου, ανατρέξτε στην ενότητα 100525 .

Σύνοψη

Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται συνήθως για την αντιμετώπιση των τόμων που περιέχει τα Windows XP ή τα αρχεία εκκίνησης των Windows Vista και αρχεία του λειτουργικού συστήματος, αντίστοιχα:

  • τόμος συστήματος
  • τόμος εκκίνησης
Αυτό το άρθρο ορίζει αυτούς τους τόμους.

Περισσότερες πληροφορίες

Τόμος συστήματος

Ο τόμος συστήματος αναφέρεται στον τόμο του δίσκου που περιέχει τα αρχεία υλικού που απαιτούνται για την εκκίνηση των Windows, όπως το Ntldr, Boot.ini και Ntdetect.com.


Σε υπολογιστές που λειτουργούν με τη γραμμή της Intel x86 των επεξεργαστών CPU και νεότερες εκδόσεις, ο τόμος του συστήματος πρέπει να είναι ένα πρωτεύον τόμου που έχει επισημανθεί ως ενεργό. Η απαίτηση αυτή μπορεί να πληρούται σε οποιαδήποτε μονάδα δίσκου στον υπολογιστή που αναζητά το BIOS του συστήματος κατά την εκκίνηση του λειτουργικού συστήματος.

Ο τόμος συστήματος μπορεί να είναι στον ίδιο τόμο με τον τόμο εκκίνησης. Ωστόσο, αυτή η ρύθμιση παραμέτρων δεν είναι απαραίτητη.

Τόμος εκκίνησης

Ο τόμος εκκίνησης αναφέρεται στον τόμο του δίσκου που περιέχει τα αρχεία λειτουργικού συστήματος των Windows και τα αρχεία υποστήριξης. Από προεπιλογή, τα αρχεία του λειτουργικού συστήματος των Windows που βρίσκονται στο φάκελο των WINDOWS και τα αρχεία υποστήριξης που βρίσκονται στο φάκελο WINDOWS\System32.


Ο τόμος εκκίνησης μπορεί να είναι στον ίδιο τόμο με τον τόμο συστήματος. Ωστόσο, αυτή η ρύθμιση παραμέτρων δεν είναι απαραίτητη.

Υπάρχει μόνο ένα σύστημα τόμου. Ωστόσο, υπάρχει ένα τόμο εκκίνησης για κάθε λειτουργικό σύστημα σε ένα σύστημα πολλαπλών εκκινήσεων.

Αναφορές

Για βοήθεια σχετικά με κοινές εργασίες συντήρησης συστήματος στα Windows Vista, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση δίσκου στα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

Βασική αποθήκευση 314343 Σύγκριση αποθήκευσης σε δυναμικό στα Windows XP

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314470 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια