Τρόπος δημιουργίας και αντιγραφής προφίλ περιαγωγής χρήστη στα Windows XP

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου για τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 142682 .

Περίληψη

Ενδέχεται να χρειαστεί να αντιγράψετε ένα καθορισμένο προφίλ χρήστη σε αρκετούς χρήστες. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε χρήστης αποκτά ένα πανομοιότυπο αρχικό προφίλ κατά τη σύνδεση. Στη συνέχεια, κάθε χρήστης μπορεί να τροποποιήσει αυτό το προφίλ ανάλογα με τις ανάγκες του.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο αντιγραφής ενός προφίλ σε κάποια άλλη θέση. Κατά τη δημιουργία ενός προφίλ περιαγωγής (roaming profile), ο προσδιορισμός της σωστής σύνταξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο παράθυρο διαλόγου Αντιγραφή σε (Copy To) για τη διαδρομή προορισμού ενδέχεται να είναι δύσκολη διαδικασία. Το παρόν άρθρο ασχολείται με αυτό το ζήτημα.

Περισσότερες πληροφορίες

Δημιουργία προφίλ περιαγωγήςΓια να δημιουργήσετε ένα προφίλ περιαγωγής, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις (Settings) στην περιοχή Προφίλ χρηστών (User Profiles).
 3. Στη λίστα Αποθηκευμένα προφίλ σε αυτόν τον υπολογιστή (Profiles stored on this computer), κάντε κλικ στο προφίλ που θέλετε.
 4. Για να αλλάξετε τον τύπο προφίλ, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή τύπου (Change Type), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Προφίλ περιαγωγής (Roaming profile) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αντιγραφή προφίλ χρήστηΓια να αντιγράψετε ένα υπάρχον προφίλ χρήστη στο λογαριασμό ενός άλλου χρήστη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις (Settings) στην περιοχή Προφίλ χρηστών (User Profiles).
 3. Στη λίστα Αποθηκευμένα προφίλ σε αυτόν τον υπολογιστή (Profiles stored on this computer), κάντε κλικ στο προφίλ που θέλετε να αντιγράψετε.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή σε (Copy To).
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Αντιγραφή σε (Copy To), κάντε ένα από τα εξής:
  • Στο πλαίσιο Αντιγραφή του προφίλ σε (Copy profile to), πληκτρολογήστε τη διαδρομή, κατά τη Διεθνή Σύμβαση Ονομάτων (UNC), προς το φάκελο προφίλ χρήστη προορισμού. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε:
   \\ Όνομα_διακομιστή \ Όνομα_κοινόχρηστου_στοιχείου \ Κατόλογος_προφίλ_χρήστη
   -ή-

  • -ή- Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse) και κατόπιν μεταβείτε στο φάκελο προφίλ χρήστη στον οποίο θέλετε να αντιγράψετε το προφίλ. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Στην περιοχή Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε (Permitted to Use), κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change). Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το προφίλ και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν επιλέξατε χρήστες ή ομάδες από έναν τομέα που βασίζεται στα Microsoft Windows NT, επειδή τα Windows XP έχουν σχεδιαστεί να χρησιμοποιούν την υπηρεσία καταλόγου Active Directory για την επιλογή τομέα.
 7. Στο παράθυρο διαλόγου Αντιγραφή σε (Copy To), κάντε κλικ στο κουμπί OK. Εάν λάβετε το μήνυμα "Επιβεβαίωση αντιγραφής", κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές.

Ενημέρωση της διαδρομής για το προφίλ χρήστηΕνημερώστε τη διαδρομή για το προφίλ χρήστη ώστε να οδηγεί στο νέο προφίλ. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Σε έναν ελεγκτή τομέα, ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" (Active Directory Users and Computers). Αναπτύξτε τον τομέα και, στη συνέχεια, αναπτύξτε την οργανική μονάδα η οποία περιέχει το λογαριασμό χρήστη που θέλετε.
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο λογαριασμό χρήστη που θέλετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προφίλ (Profile) και κατόπιν πληκτρολογήστε τη διαδρομή UNC για το φάκελο του νέου προφίλ στο πλαίσιο Διαδρομή προφίλ (Profile path).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Αφού ο χρήστης συνδεθεί με επιτυχία, το προφίλ αποθηκεύεται στο διακομιστή ως προφίλ περιαγωγής και οποιεσδήποτε αλλαγές στο προφίλ αποθηκεύονται επίσης στο διακομιστή.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314478 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Φεβ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια