Τρόπος τροποποίησης της λίστας προγραμμάτων που εκτελούνται κατά την εκκίνηση των Windows XP

Περίληψη

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο χρήσης του συμπληρωματικού προγράμματος "Πολιτική ομάδας" (Group Policy) για τη δημιουργία ή την τροποποίηση της λίστας προγραμμάτων που ξεκινούν αυτόματα κατά τη σύνδεσή σας σε έναν υπολογιστή με Microsoft Windows XP.

Περισσότερες πληροφορίες

Στα Windows XP υπάρχουν δύο ξεχωριστές πολιτικές "Εκτέλεση" (Run):
 • Εκτέλεση κατά την εκκίνηση

  -και-
 • Εκτέλεση παλιών προγραμμάτων κατά την εκκίνηση

Πολιτική εκτέλεσης κατά την εκκίνηση

Για να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε τη λίστα προγραμμάτων που ξεκινούν αυτόματα κατά τη σύνδεσή σας στον υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε mmc και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων (Add/Remove Snap-in).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 5. Στην περιοχή Διαθέσιμα μεμονωμένα συμπληρωματικά προγράμματα (Available Standalone Snap-ins), κάντε κλικ στο στοιχείο Πολιτική ομάδας (Group Policy), κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν θέλετε να επεξεργαστείτε το φάκελο "Πολιτική: Τοπικός υπολογιστής" (Local Computer policy), κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse) για να εντοπίσετε το αντικείμενο πολιτικής ομάδας που θέλετε. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, αφού επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου
  Επιλογή αντικειμένου πολιτικής ομάδας (Select Group Policy Object), κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Finish).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close) και κατόπιν, στο παράθυρο διαλόγου Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων (Add/Remove Snap-in) , κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου του συμπληρωματικού προγράμματος "Πολιτική ομάδας" (Group Policy), αναπτύξτε το στοιχείο Πολιτική: Τοπικός υπολογιστής (Local Computer Policy), έπειτα το στοιχείο Ρυθμίσεις υπολογιστή (Computer Configuration) και, τέλος, αναπτύξτε το στοιχείο Πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates).
 8. Αναπτύξτε το αντικείμενο Σύστημα (System), κάντε κλικ στο αντικείμενο Σύνδεση (Logon) και, στη συνέχεια, στο δεξιό τμήμα παραθύρου, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων κατά τη σύνδεση του χρήστη (Run these programs at user logon).
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Ενεργοποίηση (Enabled) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση (Show).
 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add), πληκτρολογήστε το όνομα του εκτελέσιμου αρχείου προγράμματος (.exe) ή εγγράφου που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Πρέπει να καθορίσετε τη διαδρομή για το αρχείο, εκτός αν βρίσκεται στο φάκελο %Systemroot%.
 11. Επαναλάβετε το βήμα 10 για να προσθέσετε επιπλέον στοιχεία στη λίστα Στοιχεία προς εκτέλεση στην πρόσβαση (Items to run at logon).
 12. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στα δύο παράθυρα διαλόγου.

  Τα στοιχεία που προσθέσατε στη λίστα Στοιχεία προς εκτέλεση στην πρόσβαση (Items to run at logon) ξεκινούν αυτόματα την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στα Windows του υπολογιστή σας. Μια λίστα αυτών των στοιχείων βρίσκεται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run

Πολιτική εκτέλεσης παλιών προγραμμάτων κατά την εκκίνηση

Τα παλαιότερα προγράμματα που έχουν ρυθμιστεί να ξεκινούν κατά τη σύνδεση στον υπολογιστή σας βρίσκονται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Πολλά προγράμματα άλλων κατασκευαστών, όπως το RealAudio, είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε αυτήν την κατηγορία.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λίστα παλιών εκτελέσεων. Δεν μπορείτε να την τροποποιήσετε απευθείας από το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Πολιτική ομάδας" (Group Policy). Εάν θέλετε να προσθέσετε στοιχεία στη λίστα προγραμμάτων που ξεκινούν αυτόματα κατά τη σύνδεσή σας στον υπολογιστή, ανατρέξτε στην ενότητα "Πολιτική εκτέλεσης κατά την εκκίνηση" αυτού του άρθρου.


Για να καθορίσετε αν θέλετε να ξεκινάτε τα προγράμματα από τη λίστα παλιών εκτελέσεων κατά τη σύνδεση στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε mmc και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων (Add/Remove Snap-in).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 5. Στην περιοχή Διαθέσιμα μεμονωμένα συμπληρωματικά προγράμματα (Available Standalone Snap-ins), κάντε κλικ στο στοιχείο Πολιτική ομάδας (Group Policy), κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν θέλετε να επεξεργαστείτε το φάκελο "Πολιτική: Τοπικός υπολογιστής" (Local Computer policy), κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse) για να εντοπίσετε το αντικείμενο πολιτικής ομάδας που θέλετε. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, αφού επιστρέψετε στο παράθυρο διαλόγου
  Επιλογή αντικειμένου πολιτικής ομάδας (Select Group Policy Object), κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Finish).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close) και κατόπιν, στο παράθυρο διαλόγου Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων (Add/Remove Snap-in) , κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου του συμπληρωματικού προγράμματος "Πολιτική ομάδας" (Group Policy), αναπτύξτε το στοιχείο Πολιτική: Τοπικός υπολογιστής (Local Computer Policy), έπειτα το στοιχείο Ρυθμίσεις υπολογιστή (Computer Configuration) και, τέλος, αναπτύξτε το στοιχείο Πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates).
 8. Αναπτύξτε το αντικείμενο Σύστημα (System), κάντε κλικ στο αντικείμενο Σύνδεση (Logon) και, στη συνέχεια, στο δεξιό τμήμα παραθύρου, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Χωρίς επεξεργασία της λίστας παλιών εκτελέσεων (Do not process the legacy run list).
 9. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς ρύθμιση παραμέτρων (Not Configured), εάν θέλετε να εκτελούνται παλιά προγράμματα κατά την εκκίνηση.


   -ή-
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση (Enabled), εάν δεν θέλετε να εκτελούνται παλιά προγράμματα κατά την εκκίνηση.

   -ή-
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση (Disabled), εάν θέλετε να εκτελούνται παλιά προγράμματα κατά την εκκίνηση..
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παλαιότερα προγράμματα που έχουν ρυθμιστεί να ξεκινούν κατά τη σύνδεση στον υπολογιστή σας μπορεί επίσης να βρίσκονται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  Για να καθορίσετε αν θέλετε να ξεκινάτε προγράμματα στη λίστα εκτελέσεων μιας φοράς κατά τη σύνδεσή σας στον υπολογιστή, ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας "Πολιτική εκτέλεσης παλιών προγραμμάτων κατά την εκκίνηση" αυτού του άρθρου. Στο βήμα 8, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς επεξεργασία της λίστας εκτελέσεων μιας φοράς (Do not process the run once list)και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την πολιτική.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να ισχύσουν οι αλλαγές που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, πρέπει να αποσυνδεθείτε και στη συνέχεια να συνδεθείτε ξανά στο σύστημα. Η χρήση της δυνατότητας "Γρήγορη εναλλαγή χρηστών" (Fast User Switching) δεν επαρκεί (σε έναν αποσυνδεδεμένο υπολογιστή με Windows XP).


Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα κλειδιά μητρώου Run και RunOnce, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
179365 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Run, RunOnce, RunServices, RunServicesOnce και Startup
314866 Ορισμός των κλειδιών Run στο μητρώο των Windows XP
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κλειδί μητρώου RunOnce, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
310593 Περιγραφή του κλειδιού μητρώου RunOnceEx
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Επεξεργαστή πολιτικής ομάδας (Group Policy Editor) στα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307882 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση του Επεξεργαστή πολιτικής ομάδας (Group Policy Editor) για τη διαχείριση του φακέλου Πολιτική:Τοπικός υπολογιστής (Local Computer Policy) στα Windows XP
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του βοηθητικού προγράμματος Msconfig για την τροποποίηση των προγραμμάτων εκκίνησης στα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
310560 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων με χρήση του βοηθητικού προγράμματος Msconfig στα Windows XP
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για σκοπούς ελέγχου, αυτό μπορεί επίσης να γίνει χρησιμοποιώντας την καρτέλα Εκκίνηση (Startup) στο Msconfig.

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314488 - Τελευταία αναθεώρηση: 30 Νοε 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια