Γιατί ο υπολογιστής μου δεν εντοπίζει τη νέα μου συσκευή USB όταν χρησιμοποιώ Windows XP ή Windows Server 2003;

Περιγραφή προβλήματος

Όταν συνδέετε μια νέα συσκευή USB σε έναν υπολογιστή που δεν διαθέτει καμία συσκευή USB, τα Windows XP και Windows Server 2003 ενδέχεται να μην εντοπίσουν τη νέα συσκευή.


Για να επιλύσουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε, μεταβείτε στην ενότητα “Αυτόματη επίλυση”. Εάν επιθυμείτε να επιλύσετε οι ίδιοι το συγκεκριμένο πρόβλημα, μεταβείτε στην ενότητα “Επίλυση από το χρήστη”.

Αυτόματη επίλυση

Για την αυτόματη επίλυση του προβλήματος, κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα αυτού του οδηγού.
Σημείωση Ο οδηγός αυτός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή ένα CD για να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.


Για να ελέγξετε αν ο οδηγός αυτός επέλυσε το πρόβλημα, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".

Επίλυση από το χρήστη

Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται όταν καμία συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε μια θύρα USB. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πρόγραμμα οδήγησης USB να θέτει τον ελεγκτή OHCI (Open Host Controller Interface) σε κατάσταση αναστολής. Όταν ο ελεγκτής OHCI βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής, δεν είναι πάντοτε σε θέση να εντοπίσει πότε προσθέτετε μια νέα συσκευή USB στον υπολογιστή σας.

Προϋποθέσεις

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα σε υπολογιστή με Windows XP, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το Service Pack 1 (SP1) ή νεότερη έκδοση. Για να διαπιστώσετε αν διαθέτετε τα Windows XP SP1 ή νεότερη έκδοση, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε winver και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Αν το SP1 ή νεότερη έκδοση δεν αναφέρεται στο παράθυρο διαλόγου Σχετικά με τα Windows, τότε χρησιμοποιήστε το Windows Update για να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο service pack πριν δοκιμάσετε να επιλύσετε το πρόβλημα.

Βήματα για την επίλυση του προβλήματος

Δημιουργήστε μια νέα τιμή μητρώου, η οποία θα αποτρέπει την είσοδο του ελεγκτή OHCI σε κατάσταση αναστολής.

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι θα ακολουθήσετε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
Για να δημιουργήσετε μια νέα καταχώρηση μητρώου που θα απενεργοποιήσει τη δυνατότητα "Επιλεκτική αναμονή" (Selective Suspend) του προγράμματος οδήγησης διανομέα USB, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB
  3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή DWORD.
  4. Πληκτρολογήστε DisableSelectiveSuspend και κατόπιν πιέστε το κουμπί ENTER.
  5. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  6. Πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Σημείωση Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει όλα τα προγράμματα οδήγησης κεντρικού ελεγκτή USB στο σύστημα.

Εάν η τιμή της καταχώρησης μητρώου DisableSelectiveSuspend έχει οριστεί σε 1, η δυνατότητα Επιλεκτική αναμονή (Selective Suspend) είναι απενεργοποιημένη. Επιπλέον, το πλαίσιο ελέγχου Ο υπολογιστής μπορεί να απενεργοποιήσει τη συσκευή για εξοικονόμηση ενέργειας (Allow the computer to turn off this device to save power) δεν εμφανίζεται στην καρτέλα Διαχείριση Ενέργειας (Power Management) του ριζικού διανομέα USB (USB Root Hub).

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

  • Για να βεβαιωθείτε ότι η αυτόματη επίλυση λειτούργησε, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Αν ο υπολογιστής αναγνωρίζει τώρα τη συσκευή USB, το πρόβλημα επιλύθηκε και δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το άρθρο.
  • Εάν το πρόβλημα παραμένει, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για". Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε για πρώτη φορά στα Windows XP Service Pack 1.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα συσκευών USB στα Windows XP ή Windows Server 2003, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω για να προβάλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):

310575 Συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους σχετικά με γενικά προβλήματα συσκευών USB στα Windows XP

925196 Ένας υπολογιστής που χρησιμοποιεί Windows XP δεν είναι σε θέση να εντοπίσει μια μονάδα USB, ένα Apple iPod ή μια εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου

810090 Οι συσκευές ενιαίου σειριακού διαύλου ενδέχεται να μην εντοπίζονται πάντα κατά την εκκίνηση ή επαναφορά του υπολογιστή σας στα Windows 2000 ή Windows XP

892050 Μια συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη σε ένα διανομέα USB 2.0 δεν εντοπίζεται από το Windows XP Service Pack 2, το Windows Server 2003 Service Pack 1 ή τις εκδόσεις με επεξεργαστή x64 του Windows Server 2003

Εάν τα άρθρα αυτά δεν σας βοηθούν να επιλύσετε το ζήτημα ή αν αντιμετωπίζετε συμπτώματα που διαφέρουν από εκείνα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο, εκτελέστε αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) για περισσότερες πληροφορίες. Για να κάνετε αναζήτηση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Κατόπιν, πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος λάθους που λαμβάνετε ή πληκτρολογήστε μια περιγραφή του ζητήματος στο πεδίο Αναζήτηση στη βάση υποστήριξης (KB) (Search Support (KB)).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314634 - Τελευταία αναθεώρηση: 7 Ιουν 2013 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια