Η πολιτική της Microsoft όσον αφορά την αναπαραγωγή δίσκων για τις εγκαταστάσεις των Windows

Περίληψη

Όταν κάνετε ανάπτυξη μιας διπλότυπης εγκατάστασης των Windows ή εγκατάστασης με απεικόνιση, απαιτείται η χρήση του εργαλείου προετοιμασίας συστήματος (System Preparation - Sysprep) πριν την καταγραφή του ειδώλου. Το Sysprep προετοιμάζει μια εγκατάσταση των Microsoft Windows για αναπαραγωγή, έλεγχο και παράδοση στον πελάτη. Για τα Microsoft Windows 2000, Windows XP, και τον Windows Server 2003, το Sysprep περιλαμβάνεται στο Deploy.cab του τελευταίου service pack. Για νεότερες εκδόσεις των Windows, το Sysprep περιλαμβάνεται στο λειτουργικό σύστημα και βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο:
%windir%\system32\sysprep

Περισσότερες πληροφορίες

Το Sysprep είναι υπεύθυνο για την κατάργηση δεδομένων που αφορούν ειδικά το σύστημα από τα Windows, όπως το αναγνωριστικό ασφαλείας του υπολογιστή. Όταν εγκαθίστανται τα Windows, ρυθμίζονται οι παράμετροι ενός αναγνωριστικού ασφαλείας υπολογιστή, ώστε να περιέχει ένα στατιστικά μοναδικό αριθμό 96 bit. Το αναγνωριστικό ασφαλείας του υπολογιστή αποτελεί το πρόθεμα των αναγνωριστικών ασφαλείας των λογαριασμών χρήστη και λογαριασμών ομάδων που δημιουργούνται στον υπολογιστή. Το αναγνωριστικό ασφαλείας υπολογιστή ενώνεται μαζί με το σχετικό αναγνωριστικό (RID) του λογαριασμού, για να δημιουργήσει το μοναδικό αναγνωριστικό του λογαριασμού.

Το ακόλουθο παράδειγμα εμφανίζει τα αναγνωριστικά ασφαλείας για τέσσερις λογαριασμούς τοπικών χρηστών. Παρατηρήστε ότι μόνο τα τέσσερα τελευταία ψηφία προσαυξάνονται καθώς προστίθενται νέοι λογαριασμοί.
HKEY_USERS στο Local Machine

S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-500 Administrator
S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-1000 User 1a
S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-1001 User 2
S-1-5-21-191058668-193157475-1542849698-1002 User 3
Η κλωνοποίηση ή αναπαραγωγή εγκατάστασης χωρίς την εκτέλεση των συνιστώμενων βημάτων μπορεί να οδηγήσει σε διπλά αναγνωριστικά ασφαλείας. Για αφαιρούμενα μέσα, ένα διπλό αναγνωριστικό ασφαλείας ενδέχεται να παραχωρήσει πρόσβαση λογαριασμού σε αρχεία, παρότι τα δικαιώματα NTFS για το λογαριασμό απαγορεύουν ρητά την πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία. Επειδή το αναγνωριστικό ασφαλείας προσδιορίζει τόσο τον υπολογιστή ή τομέα όσο και το χρήστη, τα μοναδικά αναγνωριστικά ασφαλείας είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της υποστήριξης σε τρέχοντα και μελλοντικά προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την κλωνοποίηση μιας εγκατάστασης των Windows 8 ή του Windows Server 2012, μεταβείτε στην ενότητα "Πληροφορίες ειδικά για Windows 8 και Windows Server 2012".

Εκτός από το αναγνωριστικό ασφαλείας του υπολογιστή, πολλά ακόμα στοιχεία και δυνατότητες πρέπει να υποβληθούν σε εκκαθάριση, γενίκευση ή εξειδίκευση προκειμένου να είναι δυνατή η αντιγραφή τους μέσω ειδώλου. Ορισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν τα εξής:
 • Αρχεία καταγραφής συμβάντων
 • Ρυθμίσεις δικτύου
 • Ρυθμίσεις του Windows Media Player
 • Ρυθμίσεις κελύφους
 • Παραχώρηση αδειών χρήσης

Σημείωση Η λίστα δεν είναι διεξοδική.

Υποστηρίζονται τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα που συντάσσονται με χρήση του βοηθητικού προγράμματος Sysprep και στη συνέχεια με απεικόνιση:
 • Windows NT Workstation 4.0
 • Windows NT Server 4.0 (αυτόνομος διακομιστής, όχι κύριοι ελεγκτές τομέα ή εφεδρικοί ελεγκτές τομέα)
 • Windows 2000 Professional
 • Windows 2000 Server (πρέπει να δημιουργηθεί είδωλό του πριν από την εκτέλεση του DCPromo)
 • Windows 2000 Advanced Server
 • Windows XP Home Edition
 • Windows XP Professional
 • Windows Server 2003, Standard Edition
 • Windows Server 2003, Datacenter Edition
 • Windows Server 2003, Enterprise Edition
 • Windows Server 2003, Web Edition
 • Όλες οι εκδόσεις των Windows Vista
 • Όλες οι εκδόσεις του Windows Server 2008
 • Όλες οι εκδόσεις των Windows 7
 • Όλες οι εκδόσεις του Windows Server 2008 R2
 • Όλες οι εκδόσεις των Windows 8
 • Όλες οι εκδόσεις του Windows Server 2012
Δεν παρέχουμε υποστήριξη για υπολογιστές που ρυθμίζονται με χρήση εργαλείων αναπαραγωγής αναγνωριστικών ασφαλείας διαφορετικών από το εργαλείο προετοιμασίας συστήματος (System Preparation). Για παράδειγμα, αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Σημείωση Στην περίπτωση που δημιουργήθηκε είδωλο χωρίς να χρησιμοποιηθεί το Sysprep, δεν υποστηρίζουμε την εκτέλεση του Sysprep μετά την ανάπτυξη του ειδώλου ως τρόπο για την επαναφορά της συμβατότητας του υπολογιστή. Το Sysprep πρέπει να εκτελεστεί πριν από την καταγραφή της εικόνας.

Πληροφορίες ειδικά για Windows 8 και Windows Server 2012

Αν κλωνοποιήσετε ένα είδωλο των Windows 8 ή του Windows Server 2012 για χρήση σε πολλαπλές ταυτόχρονες παρουσίες και εκτελέσετε σωστά το εργαλείο Sysprep, θα αντιμετωπίσετε ζητήματα όπου οι προωθήσεις ειδοποιήσεων δεν λειτουργούν. Για παράδειγμα, ενδέχεται να παρουσιαστούν τα ακόλουθα ζητήματα:
 • Οι ειδοποιήσεις πλακιδίων, οι ειδοποιήσεις ένδειξης και οι αναδυόμενες ειδοποιήσεις δεν ενημερώνονται ακόμη και αν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης στο Internet.
 • Εφαρμογές οι οποίες στηρίζονται σε μη επεξεργασμένες (RAW) ειδοποιήσεις δεν λειτουργούν όπως αναμένεται. Για παράδειγμα, θα παρατηρήσετε σημαντικά μειωμένη λειτουργικότητα στις εφαρμογές Αλληλογραφία, Ημερολόγιο και Μηνύματα.
 • Χρειάζεται πολλή ώρα για να συγχρονίσετε τις αλλαγές των ρυθμίσεων ασφάλειας της περιαγωγής και της οικογένειας.


Σημείωση Σε περίπτωση αναπαραγωγής του ειδώλου με σκοπό τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ή τη μετεγκατάσταση σε νέα μονάδα σκληρού δίσκου ή νέα συσκευή και εφόσον δεν θέλετε να εκτελέσετε ταυτόχρονα την αρχική έκδοση και την έκδοση του αντιγράφου, δεν θα αντιμετωπίσετε τέτοια ζητήματα. 

Για να επιλύσετε αυτά τα ζητήματα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Ρύθμιση παραμέτρων των υπολογιστών με χρήση της εντολής Sysprep /generalize και, στη συνέχεια, ανάπτυξη του ειδώλου.
 • Αντικατάσταση του υπάρχοντος λογαριασμού χρήστη με νέο λογαριασμό. Το αναγνωριστικό συσκευής αποθηκεύεται ως μέρος του προφίλ χρήστη. Κάθε νέος λογαριασμός NTUser που προστίθεται σε έναν υπολογιστή, θα λάβει ένα νέο αναγνωριστικό.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο προετοιμασίας συστήματος των Windows, επισκεφθείτε τις ακόλουθες τοποθεσίες web της Microsoft:

Windows XPWindows Server 2003Windows 7Windows 8 και Windows Server 2012


Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314828 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Νοε 2012 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια