Όριο εισερχομένων συνδέσεων στα Windows XP


Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τα Microsoft Windows 2000, ανατρέξτε στο άρθρο
122920 .

Συμπτώματα

Σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows XP ή Windows 2000, όταν προσπαθήσετε να συνδεθείτε με έναν άλλο υπολογιστή με Windows XP, μπορεί να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν άλλες συνδέσεις με αυτόν τον απομακρυσμένο υπολογιστή αυτήν τη στιγμή, επειδή έχει ήδη πραγματοποιηθεί ο μέγιστος αριθμός συνδέσεων που μπορεί να δεχτεί ο υπολογιστής.

(No more connections can be made to this remote computer at this time because there are already as many connections as the computer can accept.)

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται όταν συμπληρώνεται ο μέγιστος αριθμός εισερχόμενων συνδέσεων που μπορεί να δεχτεί ο υπολογιστής.


Σε αυτήν την περίπτωση, όταν ο υπολογιστής-πελάτης των Windows 2000 δημιουργήσει μια σύνδεση μηδενικής περιόδου λειτουργίας, ο διακομιστής που βασίζεται στα Windows XP υπολογίζει αυτήν τη σύνδεση ως μία περίοδο λειτουργίας. Επομένως, ο υπολογιστής επιστρέφει τα μηνύματα λάθους που αναφέρονται στην ενότητα "Συμπτώματα", ακόμα και αν οι συνδέσεις του υπολογιστή δεν υπερβαίνουν το όριο περιόδων λειτουργίας.

Σημείωση Στα Windows XP Professional, ο μέγιστος αριθμός των άλλων υπολογιστών που επιτρέπεται να συνδεθούν ταυτόχρονα στο δίκτυο είναι δέκα. Αυτό το όριο περιλαμβάνει όλες τις μεταφορές και τα πρωτόκολλα κοινής χρήσης πόρων. Στα Windows XP Home Edition, ο μέγιστος αριθμός των άλλων υπολογιστών που επιτρέπεται να συνδεθούν ταυτόχρονα στο δίκτυο είναι πέντε. Το όριο αυτό είναι ο αριθμός των ταυτόχρονων περιόδων λειτουργίας άλλων υπολογιστών που επιτρέπεται να φιλοξενήσει το σύστημα. Αυτό το όριο δεν ισχύει για τη χρήση των εργαλείων διαχείρισης που προσαρτώνται από έναν απομακρυσμένο υπολογιστή.

Περισσότερες πληροφορίες

Οποιοδήποτε αρχείο, εκτύπωση, επώνυμη διοχέτευση ή περίοδος λειτουργίας υποδοχής αλληλογραφίας που δεν εκτελεί καμία δραστηριότητα αποσυνδέεται αυτόματα μετά τη λήξη του χρόνου αυτόματης αποσύνδεσης (AutoDisconnect). Η προεπιλογή για το χρόνο αυτόματης αποσύνδεσης (AutoDisconnect) είναι 15 λεπτά. Όταν αποσυνδεθεί η περίοδος λειτουργίας, μία από τις δέκα συνδέσεις γίνεται διαθέσιμη, για να μπορέσει να συνδεθεί ένας άλλος χρήστης στο σύστημα των Windows XP. Επομένως, η μείωση του χρόνου αυτόματης αποσύνδεσης (AutoDisconnect) μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό των ζητημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι χρήστες με το όριο των δέκα ή των πέντε συνδέσεων σε ένα σύστημα το οποίο δεν χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για εφαρμογές διακομιστή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του χρόνου αυτόματης σύνδεσης (AutoDisconnect) εκτελώντας την ακόλουθη εντολή από μια γραμμή εντολών:
net config server /autodisconnect:time_before_autodisconnect
Καθορίστε το χρόνο σε λεπτά.

Σημείωση Η υπηρεσία Windows Server ρυθμίζεται αυτόματα. Συνήθως, οι παράμετροι του διακομιστή ρυθμίζονται αυτόματα (υπολογίζονται και ορίζονται) κάθε φορά που ξεκινάτε τα Windows XP. Εάν εκτελέσετε την εντολή net config server σε συνδυασμό με τις επιλογές /autodisconnect, /servcomment ή /hidden, εμφανίζονται και εγγράφονται στο μητρώο οι τρέχουσες τιμές των παραμέτρων που ρυθμίζονται αυτόματα. Μετά την εγγραφή αυτών των παραμέτρων στο μητρώο, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την υπηρεσία Server χρησιμοποιώντας το εργαλείο "Δίκτυα" (Networks) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Εάν αλλάξετε οποιαδήποτε από τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας Server, τα Windows XP δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα ρύθμισης της υπηρεσίας Server για τη νέα σας ρύθμιση παραμέτρων. Για να αποφύγετε την απώλεια της δυνατότητας αυτόματης ρύθμισης της υπηρεσίας Server, κάντε την αλλαγή χρησιμοποιώντας τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) αντί για μια γραμμή εντολών ή τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Όλες μαζί οι συνδέσεις λογικής μονάδας δίσκου, λογικού εκτυπωτή και επιπέδου μεταφοράς από έναν μεμονωμένο υπολογιστή θεωρούνται ως μία περίοδος λειτουργίας. Επομένως, οι συνδέσεις αυτές υπολογίζονται ως μία σύνδεση στο όριο των δέκα συνδέσεων. Για παράδειγμα, εάν κάποιος χρήστης δημιουργήσει δύο συνδέσεις λογικής μονάδας δίσκου, δύο υποδοχές των Windows και μία σύνδεση λογικού εκτυπωτή σε ένα σύστημα των Windows XP, δημιουργείται μία περίοδος λειτουργίας. Κατά συνέπεια, παρόλο που έχουν δημιουργηθεί τρεις λογικές συνδέσεις, θα υπάρχει μόνο μία σύνδεση λιγότερη από τις συνδέσεις που μπορούν να δημιουργηθούν με το σύστημα των Windows XP.

Ο μόνος τρόπος για να έχει το σύστημα A πολλές περιόδους λειτουργίας σε ένα άλλο σύστημα, το σύστημα Z, είναι όταν το σύστημα A εκτελεί υπηρεσίες που δημιουργούν λογικές συνδέσεις με το σύστημα Z. Για παράδειγμα, εάν κάποιος χρήστης συνδεθεί με το σύστημα A ως Guest και στο σύστημα A εκτελείται μια υπηρεσία με το λογαριασμό user1 και τόσο ο χρήστης όσο και η υπηρεσία (ως user1) δημιουργήσουν συνδέσεις με το σύστημα Z, θα δημιουργηθούν δύο περίοδοι λειτουργίας. Κάθε περίοδος λειτουργίας σύνδεσης που χρησιμοποιεί την υπηρεσία Server αφαιρείται από το όριο συνδέσεων.

Ανά προγραμματισμό: Το όριο συνδέσεων αναφέρεται στον αριθμό των συνδέσεων που βασίζονται σε πρόγραμμα ανακατεύθυνσης και επιβάλλεται για κάθε περίοδο λειτουργίας αρχείου, εκτύπωσης, επώνυμης διοχέτευσης ή υποδοχής αλληλογραφίας. Το όριο συνδέσεων TCP δεν επιβάλλεται, αλλά ενδέχεται να καθοριστεί με νομική συμφωνία ώστε να μην επιτρέπονται περισσότεροι από 10 υπολογιστές-πελάτες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το όριο εισερχόμενων συνδέσεων στα Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
122920 Όριο εισερχομένων συνδέσεων στα Windows

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314882 - Τελευταία αναθεώρηση: 27 Μαρ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια