Εμφάνιση κενής σελίδας ενεργοποίησης των Windows στον "Οδηγό ενεργοποίησης προϊόντος των Windows" (Windows Product Activation Wizard)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Ορισμός του Μητρώου των Microsoft Windows

Συμπτώματα

Όταν ξεκινάτε τον "Οδηγό ενεργοποίησης προϊόντος των Windows" (Windows Product Activation (WPA) Wizard), ενδέχεται να λάβετε μια κενή σελίδα ενεργοποίησης των Windows και να μην μπορείτε να συνεχίσετε με τη διαδικασία ενεργοποίησης.

Αιτία

Αυτό το θέμα μπορεί να εμφανιστεί για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους λόγους:
 • Το μητρώο σας είναι κατεστραμμένο ή έχει τροποποιηθεί.
 • Τα αρχεία καταστράφηκαν κατά την εγκατάσταση των Windows XP ή τα αρχεία έχουν χαθεί.
 • Έχετε πρόβλημα με την ανάλυση οθόνης.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα προβλήματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για να επιλύσετε αυτό το θέμα:
 1. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας, πατήστε το πλήκτρο F8 κατά την εκκίνηση και στη συνέχεια επιλέξτε τη δυνατότητα Ενεργοποίηση κατάστασης λειτουργίας VGA (Enable VGA Mode) στο μενού Επιλογών για προχωρημένους των Windows (Windows Advanced Options). Ξεκινήστε τον Οδηγό WPA και προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε πάλι τα Windows XP. Εάν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα Windows XP, παρακάμψτε τα υπόλοιπα βήματα. Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα Windows XP, συνεχίστε με το επόμενο βήμα.
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer), έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties), κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικό (Hardware) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση Συσκευών (Device Manager). Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο προσαρμογέα σας οθόνης και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Απενεργοποίηση (Disable), για να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας να ξεκινά χρησιμοποιώντας το τυπικό πρόγραμμα οδήγησης οθόνης VGA. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας, ξεκινήστε τον Οδηγό WPA και προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε πάλι τα Windows XP. Εάν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα Windows XP, παρακάμψτε τα υπόλοιπα βήματα. Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα Windows XP, συνεχίστε με το επόμενο βήμα.
 3. Εντοπίστε το ακόλουθο κλειδί μητρώου και τις συσχετισμένες τιμές του:
  HKEY_CLASSES_ROOT\.htm
  " PerceivedType "=" text "
  (Default) = " MozillaHTML "
  " Content Type "=" image/x-xbitmap "
  Εάν αυτό το κλειδί μητρώου δεν υπάρχει, προχωρήστε στο επόμενο βήμα. Εάν υπάρχει αυτό το κλειδί μητρώου, επεξεργαστείτε τις τιμές ως εξής:
  " PerceivedType "=" text "
  (Default) = " htmlfile "
  " Content Type "=" text/html "
  Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας, ξεκινήστε τον Οδηγό WPA και στη συνέχεια προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε πάλι τα Windows XP. Εάν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα Windows XP, παρακάμψτε τα υπόλοιπα βήματα. Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα Windows XP, συνεχίστε με το επόμενο βήμα.
 4. Αποσυμπιέστε ένα νέο αντίγραφο του αρχείου Actshell.htm από το CD-ROM των Windows XP στο φάκελο Windows\System32\Oobe, για να αντικαταστήσετε το υπάρχον αντίγραφο του αρχείου Actshell.htm:
  • Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode). Για να γίνει αυτό, πατήστε το πλήκτρο F8 κατά την εκκίνηση και στη συνέχεια επιλέξτε τη δυνατότητα Ασφαλής λειτουργία (Safe Mode) στο μενού Επιλογές για προχωρημένους των Windows (Windows Advanced Options).
  • Διαγράψτε το αρχικό αρχείο Actshell.htm από το φάκελο Windows\System32\Oobe. Για πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο εντοπισμού και διαγραφής ενός αρχείου, προβάλλετε το εργαλείο "Κέντρο Βοήθειας και υποστήριξης" (Help and Support Center) των Windows XP .
  • Με το CD-ROM των Windows XP στη μονάδα σας CD-ROM, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER. Πληκτρολογήστε expand μονάδα CD-ROM :\i386\actshell.ht_ c:\windows\system32\oobe\actshell.htm και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας, ξεκινήστε τον Οδηγό WPA και προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε πάλι τα Windows XP. Εάν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα Windows XP, παρακάμψτε τα υπόλοιπα βήματα. Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα Windows XP, συνεχίστε με το επόμενο βήμα.
 5. Επιδιόρθωση της υπάρχουσας εγκατάστασης των Windows XP:
  • Τοποθετήστε το CD-ROM των Windows XP στη μονάδα CD-ROM, ξεκινήστε τον υπολογιστή σας και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ENTER όταν εμφανιστεί η οθόνη πρώτης επιλογής για την εγκατάσταση των Windows XP.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Αποδοχή (Accept) για την αποδοχή της άδειας χρήσης. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) θα πρέπει τώρα να εντοπίσει την τρέχουσα εγκατάστασή σας.

   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) δεν εντοπίσει μια υπάρχουσα εγκατάσταση, ενδέχεται να μην μπορείτε να επιδιορθώσετε την εγκατάστασή σας και δεν θα πρέπει να συνεχίσετε με αυτήν τη διαδικασία. Εάν επιλέξετε να συνεχίσετε, η τρέχουσα εγκατάσταση θα χαθεί και θα πρέπει να δημιουργήσετε μια καθαρή εγκατάσταση.
  • Όταν σας ζητηθεί να επιδιορθώσετε την υπάρχουσα εγκατάσταση των Windows XP, πατήστε το πλήκτρο R. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) των Windows XP ξεκινά επί τόπου αναβάθμιση της υπάρχουσας εγκατάστασης των Windows XP. Σημειώστε ότι ενδέχεται να χάσετε ορισμένες από τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σας για τα αρχεία συστήματος.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314935 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Φεβ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια