Τρόπος επιβολής στους χρήστες του κλεισίματος προγραμμάτων και της αποσύνδεσης έπειτα από μια χρονική περίοδο αδράνειας στα Windows XP

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο για αυτόματο κλείσιμο των προγραμμάτων που έχουν ανοιχτά οι χρήστες και την αποσύνδεσή τους από ένα σταθμό εργασίας, έπειτα από μια καθορισμένη χρονική περίοδο.


Οι σταθμοί εργασίας στους οποίους παραμένουν συνδεδεμένοι χρήστες μπορεί να παρουσιάσουν κίνδυνο ασφαλείας για μια εταιρεία. Πολλά δίκτυα επιτρέπουν στους χρήστες να αφήνουν ανοιχτά προγράμματα και να παραμένουν συνδεδεμένοι στους υπολογιστές τους για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Στο Microsoft Windows 2000 Resource Kit περιλαμβάνεται το εργαλείο Winexit.scr, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κλείσετε αυτόματα τα προγράμματα ενός χρήστη και να τον αποσυνδέσετε από το σταθμό εργασίας.Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων της προφύλαξης οθόνης Winexit.scr

  1. Χρησιμοποιήστε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), για να εντοπίσετε το αρχείο Winexit.scr στο φάκελο του Windows 2000 Resource Kit στον σκληρό σας δίσκο.
  2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Winexit.scr και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Εγκατάσταση (Install).
  3. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Οθόνη (Display Properties) με ενεργή την καρτέλα Προφύλαξη οθόνης (Screen Saver). Επιλέγεται αυτόματα η καταχώρηση Προφύλαξη οθόνης αποσύνδεσης (Logoff Screen Saver). Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις (Settings).
  4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επιβολή τερματισμού εφαρμογών (Force application termination) για να επιβάλετε το κλείσιμο των προγραμμάτων.
  5. Στο πλαίσιο Αντίστροφη μέτρηση γιαn δευτερόλεπτα (Countdown for n seconds), πληκτρολογήστε τον αριθμό των δευτερολέπτων για τα οποία θα εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου αποσύνδεσης, πριν από την αποσύνδεση του χρήστη.
  6. Στο πλαίσιο Μήνυμα αποσύνδεσης (Logoff Message), πληκτρολογήστε το μήνυμα που θα εμφανίζεται στη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης για την αποσύνδεση. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  7. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Οθόνη (Display Properties), κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση (Preview).
  8. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αυτόματη αποσύνδεση (Auto Logoff). Εμφανίζει το μήνυμα αποσύνδεσης και το χρονομέτρη αντίστροφης μέτρησης. Κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο (Cancel).
  9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η επιλογή Επιβολή τερματισμού εφαρμογών (Force application termination) αναγκάζει τα προγράμματα να κλείσουν, ακόμα κι αν υπάρχουν μη αποθηκευμένα δεδομένα. Αν δεν χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, τα προγράμματα που περιέχουν μη αποθηκευμένα δεδομένα δεν κλείνουν και ο χρήστης δεν αποσυνδέεται. Είναι καλό να ρυθμίσετε την εταιρική πολιτική να αποθηκεύει αυτόματα τα έγγραφα των χρηστών, αν χρησιμοποιείτε την επιλογή Επιβολή τερματισμού εφαρμογών (Force application termination).Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 314999 - Τελευταία αναθεώρηση: 1 Φεβ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια