ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Παρουσιάζεται μια συνθήκη "μη δώσουν χρονοδιαγράμματος" όταν εκτελείτε μια ΜΑΖΙΚΉ ΕΙΣΑΓΩΓΉ και υπάρχει το αρχείο δεδομένων σε ένα FileTable στο SQL Server

Συμπτώματα

Όταν χρησιμοποιείτε την εργασία ΜΑΖΙΚΉ ΕΙΣΑΓΩΓΉ για να αντιγράψετε δεδομένα από ένα αρχείο προέλευσης που υπάρχει σε ένα FileTable, ενδέχεται να προκύψει μια συνθήκη "μη δώσουν χρονοδιαγράμματος". Επιπλέον, ο SQL Server δημιουργεί ένα αρχείο ένδειξης σφαλμάτων μνήμης.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Αυτό το ζήτημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά με την ακόλουθη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server:


Σχετικά με τις αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server
Σχετικά με τις αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3150896 - Τελευταία αναθεώρηση: 11 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια