Ενημερωμένη έκδοση για το βιβλίο επιφάνειας NVidia GeForce GPU

Σύνοψη

Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση υλικολογισμικού για να βελτιώσετε τις επιδόσεις του προσαρμογέα οθόνης NVidia GeForce στο βιβλίο επιφάνεια.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αντιμετωπίζει γραφικών ζητήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε σε διάφορα δημοφιλή παιχνίδια και εφαρμογές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βιβλίο επιφάνεια ενημέρωση ιστορικού, ανατρέξτε στο θέμα Βιβλίο επιφάνεια ενημέρωση ιστορικού.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα.

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά ενημέρωση που έχει κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Πληροφορίες έκδοσης αρχείου

Ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης NVIDIA GeForce GPU (v10.18.13.6200)

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3151089 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια