Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Σφάλμα HTTP 404 - Το αρχείο ή ο κατάλογος δεν βρέθηκε" (File or Directory not found) όταν ζητάτε δυναμικό περιεχόμενο με τις υπηρεσίες IIS 6.0

Συμπτώματα

Όταν ζητάτε δυναμικό περιεχόμενο, όπως μια σελίδα Active Server Pages (ASP), μια σελίδα ASP.NET, μια εφαρμογή Internet Services API (ISAPI) ή μια εφαρμογή Common Gateway Interface (CGI) σε ένα διακομιστή με Microsoft Windows Server 2003 που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες IIS (Internet Information Services) 6.0, ενδέχεται να εμφανιστούν τα ακόλουθα μηνύματα λάθους:
Μήνυμα λάθους 1
Σφάλμα HTTP 404 - Το αρχείο δεν βρέθηκε


(HTTP Error 404 - File not found)
Μήνυμα λάθους 2
Σφάλμα HTTP 404 - Το αρχείο ή ο κατάλογος δεν βρέθηκε

(HTTP Error 404- File or Directory not found)

Αιτία

Από προεπιλογή, όταν οι IIS είναι εγκατεστημένες σε οποιαδήποτε έκδοση της οικογένειας προγραμμάτων Windows Server 2003, οι IIS εξυπηρετούν μόνο δυναμικό περιεχόμενο (HTML).

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Προειδοποίηση Ενεργοποιήστε το δυναμικό περιεχόμενο όταν θέλετε πραγματικά να το χρησιμοποιήσετε. Από προεπιλογή, οι υπηρεσίες IIS απενεργοποιούν το δυναμικό περιεχόμενο για λόγους ασφαλείας.

Για να επιτρέψει στις υπηρεσίες IIS να εξυπηρετήσουν δυναμικό περιεχόμενο, ο διαχειριστής πρέπει να ξεκλειδώσει αυτό το περιεχόμενο στον κόμβο επεκτάσεων υπηρεσίας Web στο IIS Manager. Για να γίνει αυτό, ο διαχειριστής πρέπει είτε να ενεργοποιήσει μια προϋπάρχουσα επέκταση υπηρεσίας Web είτε να προσθέσει μια νέα επέκταση υπηρεσίας Web.


Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας επέκτασης υπηρεσίας Web στις υπηρεσίες IIS 6.0Για να επιτρέψετε στις υπηρεσίες IIS να εξυπηρετούν περιεχόμενο που απαιτεί μια συγκεκριμένη επέκταση ISAPI ή CGI η οποία υπάρχει ήδη στη λίστα επεκτάσεων υπηρεσίας Web, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε το IIS Manager, αναπτύξτε τον κύριο κόμβο διακομιστή (δηλαδή, τον κόμβο Όνομα_διακομιστή) και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον κόμβο Επέκταση υπηρεσίας Web (Web Service Extension).
 2. Στο δεξιό τμήμα παραθύρου του IIS Manager, κάντε δεξιό κλικ στην επέκταση που θέλετε να ενεργοποιήσετε. Σε αυτό το παράδειγμα, πρόκειται για το στοιχείο Active Server Pages.
 3. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου
  Δυνατότητα (Allow).
Προσθήκη μιας νέας επέκτασης υπηρεσίας Web στις υπηρεσίες IIS 6.0

Για να επιτρέψετε στις υπηρεσίες IIS να εξυπηρετούν περιεχόμενο που απαιτεί μια συγκεκριμένη επέκταση ISAPI ή CGI η οποία δεν υπάρχει ήδη στη λίστα επεκτάσεων υπηρεσίας Web, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ανοίξτε το IIS Manager, αναπτύξτε τον κύριο κόμβο διακομιστή και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον κόμβο Επεκτάσεις υπηρεσίας Web (Web service extensions).
 2. Στο δεξιό παράθυρο του IIS Manager, κάντε κλικ στην επιλογή
  Προσθήκη νέας επέκτασης υπηρεσίας Web (Add a new Web service extension) της ενότητας Εργασίες (Tasks).
 3. Στο πλαίσιο Όνομα επέκτασης (Extension name), πληκτρολογήστε ένα φιλικό όνομα για την επέκταση που θέλετε να προσθέσετε (για παράδειγμα, FrontPage Server Extensions).
 4. Στο πλαίσιο Απαιτούμενα αρχεία (Required files), κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη (Add) και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη διαδρομή και το όνομα του αρχείου πoυ θα χειριστεί αιτήσεις για τη συγκεκριμένη επέκταση. Μετά την επιλογή της διαδρομής και του ονόματος αρχείου, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Στην περίπτωση που η επέκταση πρέπει να ενεργοποιηθεί αμέσως, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Ορισμός κατάστασης επέκτασης σε "Επιτρέπεται" (Set extension status to Allowed).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.
Πρόσθετα βήματα για εφαρμογές CGI (Common Gateway Interface)

Για εφαρμογές CGI, πρέπει επίσης να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Προεπιλεγμένη τοποθεσία Web (Default Web Site) ή την τοποθεσία Web που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties).
 2. Στην καρτέλα Κεντρικός κατάλογος (Home Directory), κάντε κλικ στο στοιχείο Δέσμες ενεργειών και εκτελέσιμα αρχεία (Scripts and Executables) της λίστας
  Δικαιώματα εκτέλεσης (Execute Permissions).
 3. Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα Everyone έχει τα ακόλουθα δικαιώματα συστήματος αρχείων NTFS στο φάκελο C:\InetPub\wwwroot ή στο φάκελο που περιέχει το περιεχόμενο Web για την τοποθεσία που θέλετε:
  • Ανάγνωση & Εκτέλεση (Read & Execute)
  • Λίστα περιεχομένων φακέλου (List Folder Contents)
  • Ανάγνωση (Read)
 4. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Προεπιλεγμένη τοποθεσία Web (Default Web Site) ή την τοποθεσία Web που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties).
 5. Στην καρτέλα Κεντρικός κατάλογος (Home Directory), βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το στοιχείο
  DefaultAppPool στο πλαίσιο Χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών (Application pool). Στην περίπτωση που είναι επιλεγμένος ένας άλλος χώρος συγκέντρωσης εφαρμογών, ακολουθήστε τα εξής βήματα στο IIS Manager:
  • Αναπτύξτε το στοιχείο Χώροι συγκέντρωσης εφαρμογών (Application Pools), κάντε δεξιό κλικ στο χώρο συγκέντρωσης εφαρμογών που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή
   Ιδιότητες (Properties).
  • Στην καρτέλα Ταυτότητα (Identity), βεβαιωθείτε ότι ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
   • Είναι επιλεγμένος ο λογαριασμός Υπηρεσία δικτύου (Network Service).
   • Ο επιλεγμένος λογαριασμός είναι μέλος της ομάδας IIS_WPG.

Κατάσταση

Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επεκτάσεις υπηρεσίας Web, αναζητήστε το στοιχείο "Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση δυναμικού περιεχομένου" στην τεκμηρίωση της βοήθειας των υπηρεσιών IIS 6.0.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
332124 Το ASP.NET δεν εγκαθίσταται αυτόματα στον Windows Server 2003

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 315122 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια