"Αποτυχία κατά την εγκατάσταση. Άγνωστο σφάλμα (-2147024770) "μήνυμα λάθους κατά την προσπάθειά σας να χρησιμοποιήσετε το Windows Update

Συμπτώματα

Κατά την προσπάθειά σας να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Internet Explorer για την ενημέρωση των Windows από την τοποθεσία του Windows Update (http://update.microsoft.com), ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Αποτυχία κατά την εγκατάσταση. Άγνωστο σφάλμα (-2147024770)

Αιτία

Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί εάν ο Internet Explorer έχει μερικά κατεστραμμένα αρχεία ή εάν δεν έχει καταχωρηθεί το αρχείο βιβλιοθήκης (DLL) δυναμικής σύνδεσης Inseng.dll.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους με τη σειρά που παρουσιάζονται.

Μέθοδος 1: Καταχώρηση του αρχείου Inseng.dll

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα , πληκτρολογήστε regsvr32 /u inseng.dllκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Όταν λάβετε το μήνυμα που αναφέρει ότι DllUnregisterServer στο Inseng.dll ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.
 5. Στο πλαίσιο Άνοιγμα , πληκτρολογήστε regsvr32 inseng.dllκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Όταν λάβετε το μήνυμα που αναφέρει ότι το DllRegisterServer στο Inseng.dll ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, προχωρήστε στη μέθοδο 2.

Μέθοδος 2: Επιδιόρθωση του Internet Explorer

Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες, ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα.

Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) ή νεότερη έκδοση, Windows Millennium Edition (Me) ή τα Windows 98

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Internet Explorer έκδοση (όπου έκδοση είναι η έκδοση του Internet Explorer που είναι εγκατεστημένη) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή/Κατάργηση.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επισκευή Internet Explorerκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία επιδιόρθωσης.
 5. Ακολουθήστε το στην οθόνη οδηγίες για να επιδιορθώσετε τον Internet Explorer και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή, όταν σας ζητηθεί.

Τα Windows 2000 χωρίς SP1 ή το Service Pack 2 (SP2)

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα , πληκτρολογήστε rundll32 setupwbv.dll, ie5maintenanceκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  ΣΗΜΕΊΩΣΗ: υπάρχει ένα κενό διάστημα μεταξύ "rundll32" και "swtupwbv.dll" σε αυτήν την εντολή.
 3. Ακολουθήστε το στην οθόνη οδηγίες για να επανεγκαταστήσετε τον Internet Explorer και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή, όταν σας ζητηθεί.
Εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα ή εάν δεν μπορείτε να επιδιορθώσετε με επιτυχία του Internet Explorer, προχωρήστε στη μέθοδο 3.

Μέθοδος 3: Επανεγκαταστήσετε τον Internet Explorer

Εγκαταστήστε ξανά την τρέχουσα έκδοση του Internet Explorer ή κάνετε αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη έκδοση του Internet Explorer. Για να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Internet Explorer, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ενημερωμένη έκδοση του Internet Explorer
http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/ie/default.mspx
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 315297 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια