Το σφάλμα "Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία Windows Installer" προκύπτει όταν προσπαθείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε ένα πρόγραμμα στα Windows XP ή Windows Server 2003

Αν είστε πελάτης του προγράμματος Small Business, μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων και πόρους εκμάθησης στην τοποθεσία Υποστήριξη για το Small Business.

Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις ασφαλείας για τα Windows, βεβαιωθείτε ότι εκτελείτε τα Windows XP με Service Pack 3 (SP3). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Η υποστήριξη λήγει για κάποιες εκδόσεις των Windows

Για υποστήριξη σχετικά με αυτό το ζήτημα στα Windows 7 και Windows Vista, ανατρέξτε στο άρθρο 2642495 της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft : Εμφανίζεται το μήνυμα σφάλματος “Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία του Windows Installer” κατά την εγκατάσταση ή ενημέρωση προγραμμάτων στα Windows 7 ή Windows Vista
Σημαντικό Αυτό το άρθρο απευθύνεται σε προχωρημένους χρήστες υπολογιστών. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την αντιμετώπιση προβλημάτων για προχωρημένους, ίσως να χρειαστεί να ζητήσετε από κάποιον να σας βοηθήσει. Εναλλακτικά, για να λάβετε βοήθεια από την Υποστήριξη πελατών της Microsoft, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Επικοινωνήστε μαζί μας.

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή λογισμικού σε έναν υπολογιστή όπου εκτελούνται Windows XP ή Windows Server 2003, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στην υπηρεσία του Windows Installer. Αυτό μπορεί να συμβεί, εάν εκτελείτε τα Windows σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας ή εάν ο Windows Installer δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. Επικοινωνήστε με το προσωπικό της υπηρεσίας υποστήριξης για βοήθεια. (The Windows Installer Service could not be accessed. This can occur if you are running Windows in Safe mode or if the Windows Installer is not correctly installed. Contact your support personnel for assistance.)
Σημείωση Αυτό το ζήτημα ενδέχεται, επίσης, να παρουσιαστεί όταν προσπαθήσετε να καταργήσετε την εγκατάσταση μιας εφαρμογής λογισμικού.

Αιτία

Αυτή το ζήτημα μπορεί να προκύψει αν ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:  
 • Τα αρχεία του Windows Installer που βρίσκονται στον υπολογιστή σας είναι κατεστραμμένα ή λείπουν.
 • Επιχειρείτε να εγκαταστήσετε ή να καταργήσετε ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί το αρχείο (.msi) του πακέτου εγκατάστασης λογισμικού της Microsoft (Microsoft Software Installation - MSI) για τον Windows Installer. Για παράδειγμα, το ζήτημα ενδέχεται να προκύψει όταν επιχειρείτε να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το Microsoft Office.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες μεθόδους:

Μέθοδος 1: Εκ νέου καταχώρηση του Windows Installer

Για να καταχωρήσετε ξανά τον Windows Installer, επιβεβαιώστε τη θέση του αρχείου Msiexec.exe στον υπολογιστή σας και στο Μητρώο των Windows και, στη συνέχεια, καταχωρήστε ξανά τον Windows Installer. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ εδώ ώστε να αναπτύξετε αυτήν την ενότητα.
και στη συνέχεια ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν πολλές εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Εάν διαφέρουν, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Καθορίστε τη θέση του αρχείου Msiexec.exe στον υπολογιστή σας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε %windir%\system32 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Σημείωση Αυτό το βήμα ανοίγει το φάκελο όπου βρίσκεται το αρχείο Msiexec.exe.
  2. Σημειώστε τη θέση του αρχείου Msiexec.exe. Η θέση του αρχείου Msiexec.exe αποτελεί συνδυασμό της τιμής του πλαισίου κειμένου Address (Διεύθυνση) και του ίδιου του ονόματος του αρχείου Msiexec.exe.

   Για παράδειγμα, αν το πλαίσιο κειμένου Address (Διεύθυνση) περιέχει μια τιμή C:\Windows\system32, η θέση του αρχείου Msiexec.exe είναι C:\Windows\system32\Msiexec.exe.
 2. Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων και επαναφοράς μητρώου στα Windows


  Βεβαιωθείτε ότι η θέση του αρχείου Msiexec.exe στον Επεξεργαστή μητρώου είναι σωστή. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Αναπτύξτε τα στοιχεία HKEY_LOCAL_MACHINE, SYSTEM, CurrentControlSet και Services και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή MSIServer.
  3. Στο δεξί τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο ImagePath και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
  4. Στο πλαίσιο κειμένου Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε τη θέση του αρχείου Msiexec.exe που καθορίσατε στο βήμα 1 και, στη συνέχεια, την τιμή /V. Έπειτα, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Για παράδειγμα, αν η θέση του αρχείου Msiexec.exe είναι C:\Windows\system32\Msiexec.exe, πληκτρολογήστε το κείμενο που ακολουθεί στο πλαίσιο κειμένου Δεδομένα τιμής (Value data):
   C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe /V
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Αλλαγή ακολουθίας χαρακτήρων (Edit String).
  6. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit), για να κλείσετε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 3. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία και στη συνέχεια καταχωρήστε το αρχείο Msiexec.exe. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός λειτουργίας του υπολογιστή (Turn off computer) ή Τερματισμός (Shut Down).
  2. Επιλέξτε το στοιχείο Επανεκκίνηση (Restart) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK ή στο κουμπί Επανεκκίνηση (Restart).
  3. Πιέστε το πλήκτρο F8 πριν εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης των Windows.
  4. Στο μενού Επιλογές για προχωρημένους των Windows (Windows Advanced Option), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το στοιχείο Ασφαλής λειτουργία (Safe Mode) και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.
  5. Εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή διπλής ή πολλαπλής εκκίνησης, επιλέξτε το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα από τη λίστα που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.
  6. Συνδεθείτε στον υπολογιστή.
  7. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msiexec /regserver στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.


   Σημείωση Για λειτουργικά συστήματα 64 bit, πρέπει, επίσης, να επαναλάβετε την καταχώρηση του προγράμματος εγκατάστασης MSI 64 bit. Για να γίνει αυτό, κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε %windir%\Syswow64\Msiexec /regserver στο πλαίσιο κειμένου Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Σε εκδόσεις 64-bit του λειτουργικού συστήματος των Windows, τα δυαδικά αρχεία 32-bit βρίσκονται στο φάκελο %systemroot%\SysWow64. Τα δυαδικά αρχεία 64-bit βρίσκονται στο φάκελο %systemroot%\System32.
  8. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός λειτουργίας του υπολογιστή (Turn off computer) ή Τερματισμός (Shut Down).
  9. Επιλέξτε το στοιχείο Επανεκκίνηση (Restart) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK ή στο κουμπί Επανεκκίνηση (Restart).
Εάν το ζήτημα δεν λυθεί και εξακολουθείτε να λαμβάνετε το μήνυμα σφάλματος που αναφέρεται στην ενότητα "Συμπτώματα", ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στη Μέθοδο 2.

Μέθοδος 2: Εκ νέου εγκατάσταση του Windows Installer

Για να εγκαταστήσετε ξανά τον Windows Installer, μετονομάστε τα κατεστραμμένα αρχεία του Windows Installer και στη συνέχεια εγκαταστήστε τον ξανά. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ εδώ ώστε να αναπτύξετε αυτήν την ενότητα.
και στη συνέχεια ακολουθήστε αυτά τα βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Πληκτρολογήστε cd %windir%\system32 και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.
 3. Πληκτρολογήστε attrib -r -s -h dllcache και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.
 4. Πληκτρολογήστε ren msi.dll msi.old και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.
 5. Πληκτρολογήστε ren msiexec.exe msiexec.old και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.
 6. Πληκτρολογήστε ren msihnd.dll msihnd.old και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.
 7. Πληκτρολογήστε exit και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Enter.
 8. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε exit και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο Enter.
 9. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός λειτουργίας του υπολογιστή (Turn off computer) ή Τερματισμός (Shut Down).
 10. Επιλέξτε το στοιχείο Επανεκκίνηση (Restart) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK ή στο κουμπί Επανεκκίνηση (Restart).
 11. Συνδεθείτε στον υπολογιστή.
 12. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του Windows Installer. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του Windows Installer, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

  893803 Ο Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435) είναι διαθέσιμος

 13. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός λειτουργίας του υπολογιστή (Turn off computer) ή Τερματισμός (Shut Down).
 14. Επιλέξτε το στοιχείο Επανεκκίνηση (Restart) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK ή στο κουμπί Επανεκκίνηση (Restart).

Περισσότερες πληροφορίες

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα.
Το πρόγραμμα Windows Installer 4.0 δεν είναι διαθέσιμο ως πρόγραμμα με δυνατότητα αναδιανομής για τα Windows Vista. Το πρόγραμμα Windows Installer 4.0 συμπεριλαμβάνεται στο λειτουργικό σύστημα των Windows Vista.

Αν οι μέθοδοι που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο δεν επιλύουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες Υποστήριξης Πελατών της Microsoft, για περισσότερη βοήθεια.

Αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκύψει, επίσης, αν η ιδιότητα Τύπος εκκίνησης (Startup type) για την υπηρεσία Windows Installer ρυθμιστεί στην τιμή Απενεργοποίηση (Disable). Για να ελέγξετε αν η υπηρεσία Windows Installer έχει οριστεί στην τιμή Απενεργοποίηση (Disable), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε services.msc στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 2. Στη λίστα Υπηρεσίες (τοπικά) [(Services (Local)], κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Windows Installer και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties).

 3. Εάν η αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος εκκίνησης (Startup type) ρυθμιστή στην τιμή Απενεργοποίηση (Disable), επιλέξτε το στοιχείο Μη αυτόματη (Manual) από την αναπτυσσόμενη λίστα Τύπος εκκίνησης (Startup type) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Windows Installer, ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση του Windows Installer στην τοποθεσία Microsoft Developer Network (MSDN) στο Web. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του μηχανισμού του Windows Installer, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
292539 Τρόπος απόκτησης του μηχανισμού του Windows Installer

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 315346 - Τελευταία αναθεώρηση: 19 Οκτ 2012 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια