Εμφανίζεται μήνυμα λάθους "Διακοπή 0x000000ED" (Stop 0x000000ED) κατά την ενεργοποίηση του τόμου στη μονάδα δίσκου IDE ενώ είναι ενεργοποιημένη η προσωρινή αποθήκευση

Συμπτώματα

Όταν χρησιμοποιείτε τόμους που χρησιμοποιούν το σύστημα αρχείων NTFS σε μονάδες δίσκων IDE (Integrated Device Electronics) ενώ είναι ενεργοποιημένη η προσωρινή αποθήκευση, ενδέχεται να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους κατά την εκκίνηση:
Διακοπή 0x000000ED
Unmountable_Boot_Volume

(Stop 0x000000ED
Unmountable_Boot_Volume)
Η κανονική διαδικασία αποκατάστασης σε μια τέτοια περίπτωση είναι να εκτελέσετε την εντολή chkdsk /r από την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) και, στη συνέχεια, να συνεχίσετε την εργασία σας. Σε εκδόσεις OEM των Windows XP, ενδέχεται να μην υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console). Εάν αυτή η ενημέρωση κώδικα δεν συμπεριλαμβάνεται στην έκδοση OEM των Windows XP, ίσως να μην έχετε τη δυνατότητα να ανοίξετε την Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) και να εκτελέσετε την εντολή αποκατάστασης chkdsk /r.
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
308402 Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στην Κονσόλα αποκατάστασης (Recovery Console) μετά την εκτέλεση του Sysprep στα Windows XP

Αιτία

Εξαιτίας της βελτιστοποίησης του προτύπου εγγραφής σε μονάδες δίσκων IDE, οι ρουτίνες προσωρινής αποθήκευσης κάνουν ορισμένες φορές εγγραφή δεδομένων χωρίς συγκεκριμένη σειρά, για να διατηρούν τις ταχύτητες εγγραφής των μονάδων δίσκων στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, ανάλογα με τη θέση των δεδομένων στο δίσκο. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ένα παράθυρο χρονισμού όπου το σύστημα δίσκου NTFS θα μπορούσε να εμφανίζει βλάβη σε κρίσιμους πίνακες στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί μια εγγραφή. Η Microsoft έχει προτείνει στο παρελθόν την απενεργοποίηση της προσωρινής αποθήκευσης στις μονάδες δίσκων IDE για προγράμματα που περιέχουν αρκετά κρίσιμα δεδομένα τα οποία είναι αποθηκευμένα στο δίσκο ή για περιπτώσεις που επιτρέπουν κάποια μείωση της συνολικής ταχύτητας. Τα προγράμματα με κρίσιμα δεδομένα ίσως χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν μονάδες δίσκων SCSI, οι οποίες ελέγχουν καλύτερα τις συναλλαγές δεδομένων.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αποκτήστε το τελευταίο Service Pack για τα Windows XP. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αποκτήστε την ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση από την τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο Web:
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 10 Φεβρουαρίου 2002

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημέρωσης κώδικα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά αρχείου ή νεότερα:

Ημερομηνία Ώρα Έκδοση Μέγεθος Όνομα αρχείου Πλατφόρμα
----------------------------------------------------------------------------
30-Jan-2002 14:58 5.1.2600.28 516.480 Ntfs.sys Intel
30-Jan-2002 14:59 5.1.2600.28 1.746.304 Ntfs.sys Itanium 64-bit

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου.
Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε πρώτη φορά στο Service Pack 1 των Windows XP.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι αλλαγές που έγιναν σε βασικά αρχεία του συστήματος επιτρέπουν να συνεχιστεί η ενεργοποίηση του τόμου του συστήματος έως ένα σημείο όπου είναι δυνατή η εκτέλεση της εντολής chkdsk. Τα αρχεία αυτά πρέπει να φορτωθούν όσο το δυνατό πιο γρήγορα, πριν να εμφανιστεί το ζήτημα. Εάν αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα, ίσως χρειαστεί να αποκτήσετε και να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος που είναι διαθέσιμο από τον κατασκευαστή του υπολογιστή.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 315403 - Τελευταία αναθεώρηση: 30 Μαρ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια