Τρόπος μετακίνησης των αρχείων καταγραφής της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer) σε άλλη θέση στα Windows 2000 και στον Windows Server 2003

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, τον τρόπο επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περίληψη

Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο μετακίνησης των αρχείων καταγραφής της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer) των Microsoft Windows 2000 και του Microsoft Windows Server 2003 σε άλλη θέση στον σκληρό δίσκο.

Τα Windows 2000 και ο Windows Server 2003 καταγράφουν τα συμβάντα στα ακόλουθα αρχεία καταγραφής:
 • Αρχείο καταγραφής εφαρμογής (Application log)

  Το αρχείο καταγραφής εφαρμογής περιέχει συμβάντα που καταγράφονται από προγράμματα. Τα συμβάντα που καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής καθορίζονται από τους προγραμματιστές του προγράμματος λογισμικού.
 • Αρχείο καταγραφής ασφαλείας (Security log)

  Το αρχείο καταγραφής ασφαλείας περιέχει συμβάντα όπως έγκυρες και μη έγκυρες προσπάθειες σύνδεσης. Περιέχει επίσης συμβάντα που σχετίζονται με τη χρήση πόρων, για παράδειγμα, όταν δημιουργείτε, ανοίγετε ή διαγράφετε αρχεία. Για να ενεργοποιήσετε, να χρησιμοποιήσετε και να καθορίσετε τα συμβάντα που καταγράφονται στο αρχείο καταγραφής ασφαλείας, πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής ή ως μέλος της ομάδας Administrators.
 • Αρχείο καταγραφής συστήματος (System log)

  Το αρχείο καταγραφής συστήματος περιέχει συμβάντα που έχουν καταγραφεί από τα στοιχεία συστήματος των Windows. Αυτά τα συμβάντα προκαθορίζονται από τα Windows.
 • Αρχείο καταγραφής υπηρεσίας καταλόγου (Directory Service log)

  Το αρχείο καταγραφής υπηρεσίας καταλόγου περιέχει συμβάντα που σχετίζονται με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Αυτό το αρχείο καταγραφής είναι διαθέσιμο μόνο σε ελεγκτές τομέα.
 • Αρχείο καταγραφής διακομιστή DNS (DNS Server log)

  Το αρχείο καταγραφής διακομιστή DNS περιέχει συμβάντα που σχετίζονται με την ανάλυση ονομάτων DNS σε ή από διευθύνσεις IP (Internet protocol). Αυτό το αρχείο καταγραφής είναι διαθέσιμο μόνο σε διακομιστές DNS.
 • Αρχείο καταγραφής Υπηρεσίας αναπαραγωγής αρχείων (File Replication Service)

  Το αρχείο καταγραφής Υπηρεσίας αναπαραγωγής αρχείων (File Replication Service) περιέχει συμβάντα που καταγράφονται κατά τη διαδικασία αναπαραγωγής μεταξύ ελεγκτών τομέα. Αυτό το αρχείο καταγραφής είναι διαθέσιμο μόνο σε ελεγκτές τομέα.
Από προεπιλογή, τα αρχεία καταγραφής της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer) χρησιμοποιούν την επέκταση .evt και βρίσκονται στον ακόλουθο φάκελο:
%SystemRoot%\System32\Config
Οι πληροφορίες για το όνομα και τη θέση του αρχείου καταγραφής αποθηκεύονται στο μητρώο. Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτές τις πληροφορίες, για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση των αρχείων καταγραφής. Μπορεί να θέλετε να μετακινήσετε τα αρχεία καταγραφής σε άλλη θέση, αν χρειάζεστε περισσότερο χώρο στο δίσκο για την καταγραφή δεδομένων.

Τρόπος μετακίνησης των αρχείων καταγραφής της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer) σε άλλη θέση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

Για να μετακινήσετε τα αρχεία καταγραφής της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer) σε άλλη θέση στον σκληρό δίσκο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε regedit και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Εντοπίστε και κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog
 4. Κάντε κλικ στο δευτερεύον κλειδί που αντιπροσωπεύει το αρχείο καταγραφής συμβάντων που θέλετε να μετακινήσετε, για παράδειγμα, κάντε κλικ στο στοιχείο Εφαρμογή (Application).
 5. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Αρχείο (File).
 6. Πληκτρολογήστε την πλήρη διαδρομή στη νέα θέση (περιλαμβανομένου του ονόματος αρχείου καταγραφής) στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Για παράδειγμα, αν θέλετε να μετακινήσετε το αρχείο καταγραφής εφαρμογών (Appevent.evt) στο φάκελο Eventlogs της μονάδας δίσκου E, πληκτρολογήστε e:\eventlogs\appevent.evt.
 7. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 6 για κάθε αρχείο καταγραφής που θέλετε να μετακινήσετε.
 8. Κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit) στο μενού Μητρώο (Registry).
 9. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.

Τρόπος προβολής του ονόματος και της θέσης των αρχείων καταγραφής της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer)

Για να προβάλετε το όνομα και τη θέση των αρχείων καταγραφής της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Προβολή συμβάντων (Event Viewer).

  Εναλλακτικά, ανοίξτε το συμπληρωματικό πρόγραμμα που περιέχει την Προβολή συμβάντων (Event Viewer).
 3. Κάντε κλικ για να αναπτύξετε το στοιχείο Προβολή Συμβάντων (Event Viewer) (εάν δεν είναι ήδη αναπτυγμένο).
 4. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο καταγραφής που θέλετε να προβάλετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General).

  Το όνομα και η θέση του αρχείου καταγραφής εμφανίζεται κάτω από την περιοχή Όνομα αρχείου καταγραφής (Log name).Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής της προεπιλεγμένης θέσης αρχείου καταγραφής της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
216169 Τρόπος αλλαγής της προεπιλεγμένης θέσης αρχείου καταγραφής της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer)

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προβολής και διαχείρισης των αρχείων καταγραφής στην Προβολή Συμβάντων (Event Viewer), κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
302542 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Διάγνωση προβλημάτων συστήματος με την Προβολή Συμβάντων (Event Viewer) στα Microsoft Windows 2000

235427 Τρόπος προβολής των αποθηκευμένων αρχείων καταγραφής συμβάντων υπηρεσίας καταλόγου, DNS Server και Υπηρεσίας αναπαραγωγής αρχείων (File Replication Service) από άλλον υπολογιστή που βασίζεται στα Windows 2000

172156 Τρόπος διαγραφής κατεστραμμένων αρχείων καταγραφής της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer)

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του προγράμματος Προβολή Συμβάντων, κάντε κλικ στη "Βοήθεια" (Help) του προγράμματος Προβολή Συμβάντων (Event Viewer). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο μενού Ενέργεια (Action) της Προβολής Συμβάντων (Event Viewer) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Βοήθεια (Help).Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 315417 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια