ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Κατάλογος Filestream δεν εμφανίζεται μετά την επανεκκίνηση μιας ρεπλίκας AlwaysOn στο SQL Server 2012 ή 2014

Συμπτώματα

Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ομάδες διαθεσιμότητας AlwaysOn καθώς και FileTables σε μια παρουσία του Microsoft SQL Server 2012 ή 2014.
  • Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή FILESTREAM αρχείου access εισόδου/εξόδου από τις ρεπλίκες.
  • Να κάνετε επανεκκίνηση σε μια ρεπλίκα και μπορείτε να ορίσετε τη ρεπλίκα ως πρωτεύον αντίγραφο μετά την επανεκκίνηση.

Σε αυτό το σενάριο, ο κατάλογος Filestream δεν είναι ορατά στην Εξερεύνηση των Windows. Ωστόσο, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον κατάλογο Filestream χρησιμοποιώντας την πλήρη διαδρομή.

Για παράδειγμα, μπορείτε να ανοίξετε έναν κατάλογο Filestream χρησιμοποιώντας μια παρόμοια με την πλήρη διαδρομή \\listener_name\mssqlserver\filetable_directory. Ωστόσο, εάν κάνετε περιήγηση σε \\listener_name\mssqlserver, στο φάκελο filetable_directory δεν είναι ορατή.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Το ζήτημα επιδιορθώθηκε για πρώτη φορά στην παρακάτω αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ή Service Pack για τον SQL Server.

 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 3 για SQL Server 2012 Service Pack 3.Σύσταση: Εγκαταστήστε την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL ServerΣχετικά με τα Service Pack για τον SQL Server

Τα Service Pack είναι αθροιστικά. Κάθε νέο service pack περιέχει όλες τις ενημερώσεις κώδικα που υπάρχουν σε προηγούμενα service pack, καθώς και τυχόν νέες ενημερώσεις κώδικα. Μας σύσταση είναι να εφαρμόσετε το τελευταίο service pack και την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το service pack. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε ένα προηγούμενο service pack πριν να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο service pack. Χρήση πίνακα 1 στο ακόλουθο άρθρο, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο service pack και την πιο πρόσφατη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.

Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης, επίπεδο edition και ενημερωμένη έκδοση του SQL Server και τα στοιχεία του

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3154421 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια