Ενημερωμένη έκδοση για Windows προγράμματος-πελάτη για Windows 7 και Windows Server 2008 R2: Ιουνίου 2016

Πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημέρωση

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει ορισμένες βελτιώσεις που αφορούν την ενημερωμένη έκδοση υπολογιστή-πελάτη Windows σε Windows 7 Service Pack 1 (SP1) και Windows Server 2008 R2 SP1. Αυτό περιλαμβάνει τα εξής:
  • Βελτιστοποίηση ενός που αντιμετωπίζει φορά μεγάλη σάρωση για ενημερωμένες εκδόσεις που αναφέρεται σε ορισμένους υπολογιστές.
  • Ενημέρωση κώδικα για ένα σφάλμα 0x8007000E του Windows Update σε ορισμένους υπολογιστές, ενώ τους ενημερώνετε.
  • Ορισμένες βελτιώσεις αξιοπιστίας.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αναφορές

Μάθετε σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3161647 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια