Ενημερωμένη έκδοση για το βιβλίο επιφάνειας - επιφάνεια σε UEFI

Σύνοψη

Παρέχεται μια ενημερωμένη έκδοση υλικολογισμικού για να βελτιώσετε τη σταθερότητα των συσκευών επιφάνεια βιβλίο.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει τη σταθερότητα του συστήματος όταν η συσκευή συνεχίζει τη λειτουργία του από κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης και βελτιστοποιεί τη χρήση της μπαταρίας στο συνδεδεμένο σε αναμονή.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα. Θα αναγράφεται στο ιστορικό του Windows Update ως εξής:

Ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης της Microsoft για επιφάνεια σε UEFI

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά ενημέρωση που έχει κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Πληροφορίες αρχείων

Επιφάνεια σε UEFI (v89.1203.768.0)

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3163651 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια