Ενημερωμένη έκδοση για το επιφάνειας βιβλίο - πρόγραμμα οδήγησης επιφάνειας ενοποίησης

Σύνοψη

Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος οδήγησης για να βελτιώσετε τη σταθερότητα των συσκευών επιφάνεια βιβλίο.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ζητήματα στην οποία η οθόνη αφής που παραμένει ενεργή όταν είναι κλειστό το Πρόχειρο από το πληκτρολόγιο.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα. Θα αναγράφεται στο ιστορικό του Windows Update ως εξής:

Ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης της Microsoft για την ενσωμάτωση της επιφάνειας

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά ενημέρωση που έχει κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Πληροφορίες έκδοσης αρχείου

Πρόγραμμα οδήγησης επιφάνειας ενοποίησης (v1.1.291.0)

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3163653 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια