Ενημερωμένη έκδοση για το βιβλίο επιφάνειας - επιφανειακά ενημερωμένη έκδοση υλικολογισμικού βάσης

Σύνοψη

Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος οδήγησης για να βελτιώσετε τη σταθερότητα των συσκευών επιφάνεια βιβλίο.

Αυτή η ενημέρωση μειώνει την εμφάνιση μη αναμενόμενων τερματισμών, ενώ η συσκευή βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα. Θα αναγράφεται στο ιστορικό του Windows Update ως εξής:

Ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης της Microsoft για την ενημέρωση υλικολογισμικού βάσης επιφάνειας

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά ενημέρωση που έχει κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Πληροφορίες έκδοσης αρχείου

Ενημέρωση επιφάνειας βασικό υλικολογισμικό (v1.2.104.0)

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3163655 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια