Ενημερωμένη έκδοση για το Surface Pro 4 - σύστημα επιφάνειας Συλλέκτη υλικολογισμικού

Σύνοψη

Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση υλικολογισμικού για να βελτιώσετε τη σταθερότητα των 4 Surface Pro συσκευές.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει τη σταθερότητα του πληκτρολογίου όταν η συσκευή συνεχίζεται από συνδεδεμένο σε κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα. Θα αναγράφεται στο ιστορικό του Windows Update ως εξής:

Ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης της Microsoft για το υλικολογισμικό Συλλέκτη επιφάνειας συστήματος

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά ενημέρωση που έχει κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Πληροφορίες αρχείων

Σύστημα επιφάνειας Συλλέκτη υλικολογισμικό (v103.1226.256.0)

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3165849 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια