Ενημερωμένη έκδοση για το Surface Pro 3 - υλικολογισμικού Συλλέκτη Surface Pro συστήματος

Σύνοψη

Παρέχεται μια ενημερωμένη έκδοση υλικολογισμικού για να βελτιώσετε τη σταθερότητα των 4 Surface Pro πληκτρολόγιο σε 3 Surface Pro.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αυξάνει την διάρκεια ζωής της μπαταρίας κατά την κατάσταση νάρκης και βελτιώνει τη σταθερότητα του πληκτρολογίου.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα. Θα αναγράφεται στο ιστορικό του Windows Update ως εξής:

Ενημερωμένη έκδοση υλικολογισμικού συστήματος – 21/7/2016

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά ενημέρωση που έχει κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Πληροφορίες αρχείων

Υλικολογισμικού Συλλέκτη Surface Pro συστήματος (v3.9.850.0)

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3168206 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια