Η ενημερωμένη έκδοση προσθέτει υποστήριξη συμβατά με FIPS στον SQL Server 2016

Σύνοψη

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση προσθέτει συμβατά με FIPS υποστήριξη στο SQL Server 2016, επιτρέποντας το Service Broker, AlwaysOn και δημιουργία ειδώλου βάσης δεδομένων, χρησιμοποιήστε τον αλγόριθμο SHA256 αντί για τον παλιό αλγόριθμο SHA1.

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνεται στην την ακόλουθη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον SQL Server:


Σχετικά με τις αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server
Σχετικά με τις αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για τον SQL Server

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3168570 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια