Τύποι αρχείων που υποστηρίζονται από το Windows Media Player

Στον ακόλουθο πίνακα αναγράφονται οι τύποι αρχείων πολυμέσων που υποστηρίζονται από διαφορετικές εκδόσεις του Windows Media Player (Τρόπος προσδιορισμού της έκδοσης του Windows Media Player).Σημείωση Εάν εγκαταστήσετε νέους κωδικοποιητές στα Windows, ενδέχεται να υποστηρίζονται πρόσθετες μορφές αρχείου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοποιητές: συνήθεις ερωτήσεις.
Επέκταση αρχείουWindows Media Player 12Windows Media Player 11Windows Media Player 10Windows Media Player 9 SeriesWindows Media Player για Windows XPWindows Media Player 7
Μορφές Windows Media (.asf, .wma, .wmv, .wm)
Μετα-αρχεία του Windows Media (.asx, .wax, .wvx, .wmx)
Μετα-αρχεία Windows Media (.wpl)
-
-
Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)
-
-
-
-
Πακέτο λήψης του Windows Media (.wmd)
Audio Visual Interleave (.avi)
Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .m3u)
Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)
Audio Interchange File Format ( .aif, .aifc, .aiff)
Sun Microsystems και NeXT (.au, .snd)
Αρχείο ήχου για Windows (.wav)
Κομμάτι ήχου CD (.cda)
Τεχνολογία Intel Video (.ivf)
-
Εμφανίσεις του Windows Media Player (.wmz, .wms)
Αρχείο ταινίας QuickTime (.mov)
-
-
-
-
-
Αρχείο ήχου MP4 (.m4a)
-
-
-
-
-
Αρχείο βίντεο MP4 (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)
-
-
-
-
-
Αρχείο ήχου των Windows (.aac, .adt, .adts)
-
-
-
-
-
Αρχείο MPEG-2 TS βίντεο (.m2ts)
-
-
-
-
-

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους υποστηριζόμενους τύπους αρχείων

Μορφές Windows Media (.asf, .wma, .wmv, .wm)
Μετα-αρχεία του Windows Media (.asx, .wax, .wvx, .wpl)
Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)
Πακέτο λήψης του Windows Media (.wmd)
Audio Visual Interleave (.avi)
Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .mpv2, .m3u)
Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)
Audio Interchange File Format (.aif, .aifc, .aiff)
Sun Microsystems και NeXT (.au, .snd)
Audio for Windows (.wav)
CD Audio Track (.cda)
Indeo Video Technology (.ivf)
Εμφανίσεις του Windows Media Player (.wmz, .wms)
Αρχείο ταινίας QuickTime(.mov)
Τα αρχεία ήχου MP4 (.m4a)
Αρχείο βίντεο MP4 (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)
Αρχείο ήχου των Windows (.aac, .adt, .adts)
Αρχείο βίντεο MPEG-2 TS (.m2ts)

Περισσότερες πληροφορίεςΑποποίηση ευθυνών για πληροφορίες τρίτων κατασκευαστών
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 316992 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Μαρ 2014 - Αναθεώρηση: 1

Windows Media Player 12, Microsoft Windows Media Player 11, Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 7.0

Σχόλια