Με βάση το βίντεο-κοινής χρήσης οθόνης (VBSS) είναι διαθέσιμη σε Skype για επαγγελματική διακομιστή 2015

Συμπτώματα

Ιουνίου 2016 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Skype για επαγγελματική διακομιστή 2015 προσθέτει υποστήριξη για το βίντεο κοινής χρήσης οθόνης (VBSS) λειτουργία που βασίζεται στο Skype για επαγγελματική διακομιστή 2015.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να εφαρμόσετε τη δυνατότητα, εγκαταστήστε τις ακόλουθες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3170163 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια