Η αναζήτηση βιβλίου διευθύνσεων στην κοινή περιοχή τηλέφωνο εάν διεύθυνση SIP ξεκινά με + χαρακτήρα στο Skype για επαγγελματική διακομιστή 2015

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να διορθώσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήσετε το 2016 Ιουνίου αθροιστική ενημέρωση 6.0.9319.259 για Skype για επαγγελματική διακομιστή 2015, διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη και διακομιστή άκρο.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3170167 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια