Βελτιώνει τη μετάφραση στο Ιουνίου 2016 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 6.0.9319.259 για το Skype για επαγγελματική διακομιστή 2015

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Ιουνίου 2016 αθροιστική ενημέρωση 6.0.9319.259 για Skype για επαγγελματική διακομιστή 2015, βασικά στοιχεία επιδιορθώνει τα ζητήματα μετάφρασης για τα ακόλουθα κείμενα:
 • InterPoolReplicationBatchIdWithOutOfSyncItems
 • ErrorDebugUcsFailedToCreateStorageServiceProxyForServer
 • InterPoolConfDataRecoveryConfIdToRecover
 • InterPoolConfDataRecoveryEmptySourceItem
 • SuccessfullyFoundGcpUserOrbit
 • ErrorMaxNumberOfCallsOutOfRange
 • InterPoolConfDataRecoveryConfUpdated
 • ErrorCannotRemoveCategory
 • MirrorCheckListWitnessPort
 • InterPoolReplicationComparingBatchesInfo
 • InterPoolConfDataRecoverySqlException


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3170173 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια