Ενημερωμένη έκδοση για την επιφάνεια 3 - Intel(R) USB 3.0 Προσαρμογή πρόγραμμα οδήγησης κεντρικού ελεγκτή

Σύνοψη

Αυτή η ενημέρωση βελτιώνει την απαρίθμηση συσκευών USB της συσκευής μετά την επαναφορά λειτουργίας από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδρανοποίησης.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα. Θα αναγράφεται στο ιστορικό του Windows Update ως εξής:

Ενημερωμένη έκδοση υλικολογισμικού συστήματος – 8/8/2016

Προϋποθέσεις

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για συσκευές επιφάνειας 3 που λειτουργούν με Windows 8.1.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά ενημέρωση που έχει κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Πληροφορίες αρχείων

Intel(R) USB 3.0 Προσαρμογή πρόγραμμα οδήγησης κεντρικού ελεγκτή (v603.9600.2588.2097)

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3170821 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια