Ενημερωμένη έκδοση για την επιφάνεια 3 - ενημερωμένη έκδοση υλικολογισμικού IA7260 επιφάνειας

Σύνοψη

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει τη σταθερότητα του μόντεμ.

Τρόπος λήψης αυτής της ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση θα ληφθεί και θα εγκατασταθεί αυτόματα. Θα αναγράφεται στο ιστορικό του Windows Update ως εξής:

Ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης Intel Corporation για ενημερωμένη έκδοση υλικολογισμικού IA7260 επιφάνειας

Προϋποθέσεις

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για συσκευές επιφάνειας 3 (Verizon 4G LTE) που λειτουργούν με Windows 10.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά ενημέρωση που έχει κυκλοφορήσει προηγουμένως.

Πληροφορίες αρχείων

Επιφάνειας IA7260 ενημερωμένης έκδοσης υλικολογισμικού (v1544.2.0.28, 25/04/2016)

Αναφορές

Πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Microsoft για την περιγραφή των ενημερώσεων λογισμικού.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 3170822 - Τελευταία αναθεώρηση: 16 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια